Ga naar de inhoud

Online gebedsmeeting Leefbare steden, veerkrachtige wijken

    Tom Keek is behalve lid van het kernteam van Prayer Impact, ook directeur van de Stichting Colours of Impact en zelfstandig adviseur voor de overheid.
    Tom heeft de opdracht gekregen om vanuit zijn ervaring bij de overheid en de praktijkervaring van de Stichting Colours of Impact de minister van BZK, het bestuur van Rotterdam en Den Haag te adviseren hoe steden en wijken meer leefbaar kunnen worden door een andere wijkaanpak. Dit advies is nu bijna klaar, maar hij wil Gods wijsheid ten volle benutten door het profetisch gebed te vragen over de hoofdlijnen. Deze hoofdlijnen zal hij eerst met je delen.

    Daarna gaan we in groepjes uiteen (digitale break out rooms) en krachtig bidden en scheppend spreken over de onderwerpen die Tom naar voren brengt. Zodat we veranderingen in Nederland creëren. Immers het gebed van de rechtvaardige brengt veel tot stand (creëert). (Jacobus 5:16)

    Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat die goed functioneert.