Omgaan met maatschappelijke onrust

Hoe om te gaan met maatschappelijke onrust in de samenleving?! Dit keer gaan we het hebben over de verdere maatschappelijke tweedeling en onrust die we zien, rond thema’s als de aanpak van corona, het klimaat, migratie, stad-platteland e.d. Wat zegt Gods Woord hierover, en hoe kunnen we hier als Christenen mee omgaan? De Bijbel zegt immers dat wij ‘geheel anders’ zijn!