Ga naar de inhoud

Online bijeenkomst over het politieke landschap en de verkiezingen Tweede Kamer

  Graag nodigen we je uit op onze eerstvolgende online meeting van Prayer Impact, 16 februari om 16.30 uur.

  Het politieke landschap is volop in beweging. De partijprogramma’s zijn bijna klaar en vastgesteld door de partijcongressen. De verkiezing van de Tweede Kamer staat gepland op 15- 17 maart. We willen de komende tijd met jullie tijd nemen om te bidden voor een positieve verandering in Nederland.

  Op 16 februari 16.30 uur nemen we tijd om te zoeken naar God’s wil hierin. Om 16.15 uur gaan de lijnen al open om met deelnemers kennis te maken en even bij te kletsen.

  Johan den Hartogh van het JHOP in Den Haag zal tijdens de bijeenkomst van Prayer Impact een inleiding verzorgen over bidden tussen de zeven bergen van invloed.

  Bidden voor de 7 bergen van invloed
  Een ander koninkrijk 
  Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, zegt Jezus. Jezus leert ons bidden: ‘op aarde zoals in de hemel’. Het koninkrijk zoals het nu is in de hemel, moet ook op de aarde komen. 
  Gods strategie is om een hart te veranderen naar Zijn beeld. Gewoon een voor een. 
  De hoofdopdracht blijft: ‘Maak alle volken tot mijn discipel’. 
  Heel veel van deze potentiële discpelen lopen dagelijks op een werkvloer rond. Het zien van jouw werkvloer als een oogstveld is een eerste belangrijke stap. Dat je trouw gaat bidden voor je collega’s is essentieel hierin. Dat we het krachtige wapen van gebed gaan herontdekken. Juist in de plek waar we dagelijks vele uren zijn!
  Het koninkrijk van God heeft een plan en een passie van alle 7 sferen van invloed (of bergen). God heeft een strategie. En Hij wil graag Zijn strategie, net als een voetbalcoach, met ons delen. Bij de ontstane theologie, of gedachte goed rondom de zeven mountains, zit soms per ongelijk wat grootspraak. Voelt niet altijd nederig: ‘We gaan onze berg domineren. We pakken de berg terug etc. 
  Een geheim wat ik wil delen vandaag heeft alles te maken met nederigheid. Voorbede doen vraagt nederigheid. Het is in de binnenkamer. Niemand ziet het. Het lijkt onzichtbaar. Maar de vader is daar in het verborgene, in het niet-zichtbare. En dat vraagt nederigheid. Geloof je dat dingen starten in het onzichtbare en dat het daarna pas zichtbaar wordt. 
  Stel je even die 7 bergen voor. Jij zit waarschijnlijk op een van bergen. Als je goed kijkt zie je dat deze bergen heel mooi verbonden zijn door natuur. Door landschap. Een natuurlijke connectie tussen de verschillende bergen. Voorbede is brug tussen elke berg. Voorbede doen is en belangrijke rol in het koninkrijk. Het verbind God met de bergen en het verbind de bergen onderling. 
  Voorbede is in het Engels intercession. To intercede. Komt van het Latijnse woord inter wat betekent ‘tussen’. En cede betekent ‘gaan’. 
  Samengevat is dat: er tussen gaan. Tussen beide komen.
  Net als bij de bergen. Ik geloof dat God op zoek is naar mensen die tussen de bergen willen staan om op de bres te staan voor zijn of haar berg. Ga er tussen staan. Om te bemiddelen. Om met God te spreken en te profeteren of jouw berg. Jouw plek. Jouw werk. Ben jij beschikbaar om tussen God en jouw collega’s te gaan in staan? Als God in jouw berg op zoek is naar iemand die op de bres wil staan, vind hij jou dan? Zullen we ons vandaag weer bewust aanbieden als een mediator? Een bemiddelaar? Een voorbidder? Zullen we tegen God zeggen: ‘Als U iemand zoekt, kies mij’. 
  Vandaag zijn we volop voorbidders voor de berg van de overheid. De overheid bepaald hoe het land erbij ligt door de juiste en gezonde wetten en cultuur neer te zetten. Wat mij betreft een van de belangrijkste bergen. 
  En gebed is niet zomaar wat met onze lippen bewegen. Of alleen maar een vraag aan God stellen. 
  God heeft ons een krachtig wapen gegeven. Wat het verschil kan maken tussen leven en dood. Of je het gelooft of niet. Voorbede kan de wereld veranderen. Gods strategie is:
  Hij plaats de juiste persoon, op de juiste plaats en op de juiste tijd. Om beschikbaar te zijn om voorbede te doen. Zodat Zijn koninkrijk komt en Zijn wil gedaan wordt. 
  We hebben krachtig en doelgericht gebed nodig. 
  We zeggen vaak bid en werk. We bedoelen dan meestal dat we werken en dat we vooraf een zegen vragen en na het werken God danken. Het wordt tijd dat bidden en werken hand in hand komen. Dat het in balans komt. Het is uit balans geraakt. En dat zie je ook aan de invloed die we als christenen hebben. Gebed zorgt ervoor dat God verweven is met de zaak. Hij is betrokken. Hij mag Zijn invloed uitoefenen. Zonder gebed is het gewoon werken. 

  Hij organiseert ook wekelijks het gebed vanuit de publieke tribune in de Tweede Kamer en zal met ons zijn geestelijke inzichten delen. https://jhop.eu/bidden-in-de-tweede-kamer/

  Nadat we met Johan het onderwerp hebben verkend en met een poll de prioriteiten bepalen welke thema’s centraal moeten staan in het gebed nemen we een half uur om in breakout-rooms te bidden.

  Voel je je verbonden met dit thema en de maatschappelijke opgave waarvoor we samen staan of zie je de noodzaak om hiervoor te bidden? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst door je met onderstaande knop te registeren zodat we elkaar veilig en ongestoord kunnen treffen.

  En we willen je graag uitnodigen christenvrienden te vragen mee te bidden of zich via de website aan te melden voor het netwerk.

  We zien er naar uit je weer te ontmoeten.

  Namens het kernteam van Prayer Impact

  Arlette van Poppelen

  Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat die goed functioneert.