Ga naar de inhoud

Startbijeenkomst na het zomerreces

  Gebed is meer dan nodig om de formatie vlot te trekken. Of toch nieuwe verkiezingen?

  Het vlot niet echt met de formatie. En de partijen beschuldigen elkaar. Hoezo een nieuwe bestuurscultuur en herstel van vertrouwen. Zomaar wat thema’s die spelen. Ons land heeft Gods wijsheid en herstel (of kracht/vernieuwing) nodig.

  Tijdens deze Prayer Impact bijeenkomst gaan we op zoek naar hoe we effectief ons gebed het komende seizoen kunnen richten. Dat doen we door te luisteren en ontdekken wat de Heilige Geest ons vertelt over hoe wij voor ons land op de bres kunnen staan. I

  Ook kun je voor persoonlijk gebed in een break-out-room terecht.

  We zien er naar uit je te ontmoeten. Iedereen die Jezus erkent als Heer is welkom.

  We starten om 16.30 uur maar de lijnen staan al open vanaf 16.15 uur voor degene die gezellig digitaal wil binnenlopen. 
  We zien er naar uit jou te ontmoeten en door ons gebed weer een enorme gebeds-impact te maken op de kabinetsformatie, de regering en maatschappij.

  Registreer je met onderstaande link.

  Vergeet het niet in je agenda vast te leggen.

  En wanneer je andere christenen kent die ook de passie hebben om te bidden voor de regering, dit land en de maatschappelijke vraagstukken, maak hen bekend met dit initiatief. 

  Groet van het kernteam 

   

   

   

  Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat die goed functioneert.