Ga naar de inhoud

Oefenen met verschillende gebeden voor de overheid.

  Hoe worden we effectiever in ons gebed? 

  Om tot Gods troon te naderen, zijn er verschillende soorten gebeden, zoals:

  • DANKGEBEDEN

  Efeze 1:16 Houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk.

  • VOORBEDE

  Bijv. voor de regering, 1 Timotheüs 2:1-2 Ik roep u er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid

  • SMEEKBEDEN

  Efeze 6:18: terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

  We willen 18 november 16.30 – 17.30 uur graag benutten om diverse soorten gebed te bespreken en onderling te delen hoe we bidden,. Want we kunnen van elkaar leren. Ook gaan we praktisch aan de slag met de verschillende soorten gebeden.

   

  Jouw aanwezigheid en inbreng kan dus ook anderen helpen te groeien in gebed. Dus geef je snel op!

   

  We zien er naar uit je te ontmoeten. Iedereen die Jezus erkent als Heer is welkom.

  We starten om 16.30 uur maar de lijnen staan al open vanaf 16.15 uur voor degene die gezellig digitaal wil binnenlopen. 
  We zien er naar uit jou te ontmoeten en door ons gebed weer een enorme gebeds-impact te maken op de kabinetsformatie, de regering en maatschappij.

  Registreer je met onderstaande link.

  Vergeet het niet in je agenda vast te leggen.

  En wanneer je andere christenen kent die ook de passie hebben om te bidden voor de regering, dit land en de maatschappelijke vraagstukken, maak hen bekend met dit initiatief. 

  Groet van het kernteam 

  Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat die goed functioneert.