Ga naar de inhoud

Vluchtelingencrisis? Het asielvraagstuk vraagt dringend om gebed! LIVE bijeenkomst, na afloop borrel.

  Eindelijk kunnen we elkaar weer live ontmoeten in Den Haag. Gebedsbijeenkomst én (gratis) borrel.

  We nodigen je van harte uit op de bres te gaan staan voor het asielvraagstuk, Susan en Jan zijn beide werkzaam in de asielketen en delen hun ervaring en gebedsnoden met ons tijdens de bijeenkomst.
  Aanmelden is verplicht met onderstaande registratieknop (in Zoom, maar het is dus LIVE)

  Locatie:  Ministerie van Justitie en Veiligheid, Turfmarkt 147, Den Haag, vergaderzaal op de eerste etage.
  Veiligheidsprotocol
  Zorg dat je ruim op tijd bent voor de aanmeldprocedure. Want soms staan er lange rijen. En neem een identiteitsbewijs mee, anders kom je echt niet binnen. De rijksgebedsgroep van het ministerie van J&V is onze gastvrouw (m/v) en haalt ons op nadat je een pasje voor de tourniquet hebt gekregen. En je moet op de gastenlijst staan, dus aanmelden is verplicht! Met de link onder aan deze mail registreer je je via Zoom, maar het is dus LIVE.

  Programma
  Het programma start om 16.15 uur met een openingsgebed door de organisatie en een toelichting door Susan en Jan, medewerkers in de asielketen. Daarna gaan we in gebed in groepjes.
  Om 17.15 uur gaan we vervolgens lopen naar de borrel (Hofhouse, Rijnstraat 10, Den Haag). Wanneer je alleen de borrel wil meemaken laat het ons even weten (netwerk@prayerimpact.nl)
  Susan en Jan zijn beide werkzaam in de asielketen en zullen ons tijdens de bijeenkomst bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid kort meenemen in hun werk en de dilemma’s die je als christen daarin zoal ervaart.
  Deze bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van Prayer Impact (Johanneke, Wieger en Tom) en Rijksgebed (Pieter).

  Susan en Jan stellen zich voor
  Mijn naam is Susan en ik werk bij de afdeling Juridische Zaken van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In mijn werk als jurist verdedig ik namens de staat met enige regelmaat de afwijzing van asielaanvragen bij de rechtbank. In de uitvoering bij de IND is de werkdruk hoog en komt de organisatie vaak negatief in het nieuws. Binnen de IND worden soms moeilijke beslissingen genomen. In het werk word je geconfronteerd met zaken waarin het lastig kan zijn wet- en regelgeving te verenigen met de menselijke maat. Wanneer heb je ruimte om iets voor de vreemdeling te betekenen en wanneer wegen de belangen van de Nederlandse samenleving zwaarder? Laten we bidden voor wijsheid en inzicht en voor medewerkers die passie hebben voor dit werk.
  Mijn naam is Jan en ik werk bij de Directie Migratiebeleid. In mijn werk heb ik zelf niet inhoudelijk met het asielbeleid te maken. Ik hoor er echter van collega’s genoeg over. Het asielvraagstuk is een buitengewoon ingewikkeld probleem, waar vooral veel vragen zijn en weinig goede antwoorden. Wie is verantwoordelijk voor de verdronken asielzoekers op de Middellandse Zee/Noordzee? Wie moet je wel of niet toelaten? Hoe beoordeel je of iemand een echte vluchteling is? Hoe ga je om met uitgeprocedeerde asielzoekers die geen verblijfsvergunning hebben gekregen en niet terug willen of kunnen? Waar huisvest je asielzoekers en statushouders? Hoe houdt je draagvlak in de samenleving? En persoonlijk, als christen, de vraag: hoe verhoudt zich het beleid met Bijbelse principes als gastvrijheid voor de vreemdeling, barmhartigheid en respect voor menselijke waardigheid? Genoeg om over na te denken, genoeg om voor te bidden.

  Agenda Prayer Impact 2022, cluster sociaal, armoede en jeugd
  Vergeet het niet in je agenda vast te zetten.
  1. 03 november 16.00 uur Prayer Impact LIVE in Den Haag (gebed voor en in het Ministerie van Justitie en Veiligheid) om 17.30 uur borrel in het centrum van Den Haag.
  2. 17 november gebed voor sociale beleidsonderwerpen (1) (Zoom)
  3. 1 december gebed voor sociale beleidsonderwerpen (2) (Zoom)

  Agenda Prayer Impact 2023, cluster fysieke leefomgeving
  1. 14 februari 16.15 uur
  2. 7 maart 16.15 uur
  3. 21 maart 16.15 uur

  Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat die goed functioneert.