Ga naar de inhoud

Hervormen van de (jeugd)zorg

  Over God’s wijsheid uitbidden over dilemma’s die gaan over geld en omzien naar kwetsbare medemens.

  De zorg en daarmee ook het ministerie van VWS staan nog steeds onder hoge druk. De recente coronacrisis heeft dat verder versterkt.
  Pim Roza werkt als coördinator Medische Ethiek bij de directie Publieke Gezondheid van het ministerie van VWS en zal een toelichting geven op de vraagstukken van de zorg en de jeugdzorg in het bijzonder.

  We starten in Zoom om 16.15 uur en eindigen 17.15 uur.

  Gebed

  Tijdens de Prayer Impact meeting gaan we vervolgens samen met de gebedsgroep van VWS bidden voor de zorgmedewerkers, de collega’s op het ministerie, maar ook voor de bewindspersonen van VWS die soms in lastige en taaie dossiers keuzes moeten maken.

  Zo willen we specifiek bidden voor een doorbraak in de onderhandelingen tussen rijk en gemeenten over de Hervormingsagenda Jeugd. Door een onderliggend financieel geschil zijn deze onderhandelingen vastgelopen. Ondertussen moeten kwetsbare kinderen in ons land vaak maanden op de juiste hulp wachten, met schrijnende situaties tot gevolg.

  Focus in het bidden

  Gebedspunten die we in ieder geval centraal willen stellen:
  • Volharding en uithoudingsvermogen voor zorgmedewerkers. De druk en het ziekteverzuim zijn hoog.
  • Draagkracht voor mantelzorgers en wijsheid om hen goed te kunnen ondersteunen als overheid.
  • Omzien naar elkaar. Als overheid kunnen we niet alle problemen van oudere en/of kwetsbare mensen oplossen. Oprechte aandacht van mensen onderling kan heel veel goeds doen.
  • Een doorbraak in de onderhandelingen over de jeugdzorg, waardoor kwetsbare kinderen weer meer perspectief krijgen op de juiste zorg en ondersteuning.

  De VWS-gebedsgroep bestaat momenteel uit 9 medewerkers van het ministerie van VWS die elke twee weken bij elkaar komen voor een korte overdenking en om samen te bidden voor de VWS-bewindspersonen, specifieke onderwerpen en persoonlijke noden.

  We nodigen je van harte uit op donderdag 23 februari 2023 vanaf 16.15 uur mee te bidden.
  We zien er naar uit jou te ontmoeten. En wanneer je christenen kent die een gebedshart hebben voor de overheid en maatschappelijke vraagstukken, attendeer ze op Prayer Impact

  Vergeet je je niet te registreren voor de Zoommeeting met onderstaande knop.

  Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat die goed functioneert.