Agenda

Wees van harte welkom om mee te doen met onze activiteiten, zoals netwerkbijeenkomsten rondom thema´s, netwerkborrels, spreekbeurten, trainingen en workshops.
kabinetsformatie 2021

Hoe bid jij voor de overheid? Leer ons bidden!

Hoe kunnen we elkaar versterken door van elkaar te leren hóe we krachtig en met impact voor de overheid bidden?

“Bouw uw Koninkrijk!”

De Bijbel zegt ons in 1 Timotheüs 2:3-4 als we bidden voor de overheid:

“Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.”

Op donderdag 21 oktober van 16.30 – 17.30 uur komen wij weer online samen om te bidden voor onze onderhandelaars voor een regeerakkoord en de vorming van het nieuwe kabinet.

Slechts door tussenkomst van God mogen wij weer vertrouwen hebben in de toekomst voor Nederland.

God gunt ons dus zoveel rust en vrede in ons leven, zodat we niet onder grote druk van onderdrukking of politieke spanningen, het Koninkrijk zullen bouwen. Het is uiteindelijk Gods liefste wens dat het bouw van Zijn Koninkrijk kan gebeuren op een manier dat we daar alle aandacht aan kunnen geven. En daarom is dat gebed voor de regering zo belangrijk. Onze focus moet helemaal kunnen zijn op dat wat God van ons vraagt en daarom komt gebed op de eerste plaats.

We zien er naar uit je te ontmoeten. Iedereen die Jezus erkent als Heer is welkom.

We starten om 16.30 uur maar de lijnen staan al open vanaf 16.15 uur voor degene die gezellig digitaal wil binnenlopen. 
We zien er naar uit jou te ontmoeten en door ons gebed weer een enorme gebeds-impact te maken op de kabinetsformatie, de regering en maatschappij.

Registreer je met onderstaande link.

Vergeet het niet in je agenda vast te leggen.

En wanneer je andere christenen kent die ook de passie hebben om te bidden voor de regering, dit land en de maatschappelijke vraagstukken, maak hen bekend met dit initiatief. 

Groet van het kernteam 

 

 


REGISTEREN

fresh start

Startbijeenkomst na het zomerreces

Gebed is meer dan nodig om de formatie vlot te trekken. Of toch nieuwe verkiezingen?

Het vlot niet echt met de formatie. En de partijen beschuldigen elkaar. Hoezo een nieuwe bestuurscultuur en herstel van vertrouwen. Zomaar wat thema’s die spelen. Ons land heeft Gods wijsheid en herstel (of kracht/vernieuwing) nodig.

Tijdens deze Prayer Impact bijeenkomst gaan we op zoek naar hoe we effectief ons gebed het komende seizoen kunnen richten. Dat doen we door te luisteren en ontdekken wat de Heilige Geest ons vertelt over hoe wij voor ons land op de bres kunnen staan. I

Ook kun je voor persoonlijk gebed in een break-out-room terecht.

We zien er naar uit je te ontmoeten. Iedereen die Jezus erkent als Heer is welkom.

We starten om 16.30 uur maar de lijnen staan al open vanaf 16.15 uur voor degene die gezellig digitaal wil binnenlopen. 
We zien er naar uit jou te ontmoeten en door ons gebed weer een enorme gebeds-impact te maken op de kabinetsformatie, de regering en maatschappij.

Registreer je met onderstaande link.

Vergeet het niet in je agenda vast te leggen.

En wanneer je andere christenen kent die ook de passie hebben om te bidden voor de regering, dit land en de maatschappelijke vraagstukken, maak hen bekend met dit initiatief. 

Groet van het kernteam 

 

 

 


REGISTEREN

zwanger van de formatie

Luisterend bidden voor de formatie

We zijn zwanger van de formatie.

Ons gebed voor de formatie is dit jaar meer nodig dan ooit! Schandalen die aan het licht komen, de roep om een nieuwe bestuurscultuur en herstel van vertrouwen, zomaar wat thema’s die spelen. Ons land heeft Gods wijsheid en herstel (of kracht/vernieuwing) nodig.

Maar hoe bid je volgens Zijn wil? We willen leren om te bidden vanuit Zijn troon, vanuit de hemelse gewesten. Want we willen instappen in wat God aan het doen is en aansluiten bij wat Hij voor ons land heeft. Wanneer wij Zijn strategieën uitspreken komt er meer ruimte voor Zijn koninkrijk hier op aarde.

Tijdens deze Prayer Impact bijeenkomst gaan we met Wieger en Annemarie luisterend bidden. We gaan samen luisteren en ontdekken wat de Heilige Geest ons vertelt over hoe wij voor ons land op de bres kunnen staan. In de break-out-rooms gaan we de strategieën die we hebben ontvangen uitspreken. Ook kun je voor persoonlijk gebed in een break-out-room terecht.

 

We starten om 16.30 uur maar de lijnen staan al open vanaf 16.15 uur voor degene die gezellig digitaal wil binnenlopen. 
We zien er naar uit jou te ontmoeten en door ons gebed weer een enorme gebeds-impact te maken op de kabinetsformatie, de regering en maatschappij.

Registreer je met onderstaande link.

Vergeet het niet in je agenda vast te leggen.

En wanneer je andere christenen kent die ook de passie hebben om te bidden voor de regering, dit land en de maatschappelijke vraagstukken, maak hen bekend met dit initiatief. 

 

 

 

In de periode 10 juli tot 31 augustus is het kernteam met zomerreces. Hou de website in de gaten voor de nieuwe data of geef je op voor de nieuwsbrief door je email en naam in het contactformulier te zetten.


REGISTEREN

IMG-20200729-WA0002

Netwerkborrel op 1 juli vanaf 16.00 uur

We hebben een heel jaar online gebeden. Het kernteam van Prayer Impact biedt jullie graag een borrel aan in Den Haag. 
We starten om 16.00 uur. 
We zien er naar uit jou live te ontmoeten en te vieren dat we een enorme gebeds-impact maken op de kabinetsformatie, de regering en maatschappij.

We willen graag weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen.
Registreer je met onderstaande link. (Die we natuurlijk niet online gaan gebruiken 🙂

Dan zie je ook op welke locatie we elkaar treffen. Vergeet het niet in je agenda vast te leggen.

 

 

 

 

En zet ook 6 juli al vast in je agenda. Dan hebben we de volgende gebedsbijeenkomst


REGISTEREN

de pen is de tong van de gedachte

Schrijf God’s regeerakkoord

De bijbel is geschreven en dat heeft enorme impact nu en in de toekomst. In de bijbel wordt vaker opgeroepen om je geopenbaarde plannen op te schrijven. Wanneer je je plannen hebt geschreven is het in de Geest al tot stand gekomen. 

Tijdens deze Prayer Impact meeting gaan Annemarie en Tom, uit het kernteam, je meenemen in de bijbelse onderbouwing van dit geheim. En we gaan in breakoutrooms schrijven datgene wat God ons laat zien wat in het regeerakkoord een plaats moet krijgen. En dan is het de kunst in eenheid te luisteren naar God’s Geest en je ziel te laten zwijgen. De lijnen gaan open om 16.15 uur. Het programma duurt van 16.30 – 17.30 uur. Doe je mee?

De lijnen gaan open om 16.15 uur en we starten om 16.30 uur tot uiterlijk 17.30 uur.

We zien er naar uit je te ontmoeten.

Bid jij met een bewogen hart voor NL met ons mee op 24 juni a.s. van 16.30 – 17.30 uur.

Wil je mee doen. Registreer je dan met de onderstaande link.

Namens het kernteam van Prayer Impact,

Annemarie en Tom

Praktisch
Om 16.15 uur gaan de lijnen open voor social talk en om 16.30 uur starten we met het programma en daarna de gebedsgroepen.

Zet de data voor de volgende gebedsbijeenkomsten vast in je agenda

1 juli (ontmoeting en borrel in Den Haag)

6 juli


REGISTEREN

stronger together

Zorgdragen voor jezelf en voor elkaar

Op 8 juni staat Prayer Impact in het teken van jou en samen. Hoe bid je met de juiste hartsgesteldheid? Hoe bidden we in eenheid voor de overheid en de maatschappij? We gaan ons vandaag richten op hoe we als netwerk sterker kunnen opereren in gebed.
Als bidders staan we in de voorhoede van een geestelijke strijd. En dan is het belangrijk te toetsen.
Johanneke uit  het kernteam Prayer Impact zal ons inspireren. 
Zorgdragen voor jezelf: met welke harts-gesteldheid en met welk gedrag sta je in het gebed. 
Zorgdragen voor elkaar: hoe bouwen we aan eenheid, bewogenheid voor elkaar en wat bidden we voor elkaar.
En natuurlijk gaan we dit ook meteen in de praktijk brengen in de breakout-rooms. 
Waar we ook bidden voor elkaar.

De lijnen gaan open om 16.15 uur en we starten om 16.30 uur tot uiterlijk 17.30 uur.

We zien er naar uit je te ontmoeten.

Wil je mee doen. Registreer je dan met de onderstaande link.

Namens het kernteam van Prayer Impact

Johanneke

Zet de data voor de volgende gebedsbijeenkomsten vast in je agenda

24 juni

1 juli (ontmoeting en borrel in Den Haag)

6 juli


REGISTEREN

John Garfield plaat

Waar staat NL over 10 tot 20 jaar?

Bouwen aan de toekomst van NL door gebed.

Wat kan de impact zijn van ons gebed voor NL over 10 tot 20 jaar? Wat is bovenal Gods wil voor NL en waar wil Hij NL naar toe brengen? En wat is/was de Nederlandse identiteit?

Over deze vragen willen we in eenheid met elkaar bidden, want we verlangen er naar dat God ons land herstelt in zijn bestemming!

Profetische bidders hebben hierover eerder woorden voor NL ontvangen. Tijdens de bijeenkomst zullen we een aantal van deze inzichten bespreken. De bovenliggende visual is alvast een tipje van de sluier. Je ziet daar een samenvatting van een uiteenzetting van John Garfield over de bestemming van NL.

Vanuit hetgeen we weten en ontvangen over de bestemming van ons land, willen we ook strategisch bidden voor de formatie en coalitievorming bidden. Opdat God nieuwe structuren brengt voor dit land, ook door de nieuwe regering heen.

Bid jij met een bewogen hart voor NL met ons mee op 27 mei a.s. van 16.30 – 17.30 uur.

Wil je mee doen. Registreer je dan met de onderstaande link.

Namens het kernteam van Prayer Impact,

Wieger en Arlette

Praktisch
Om 16.15 uur gaan de lijnen open voor social talk en om 16.30 uur starten we met het programma en daarna de gebedsgroepen.

Zet de data voor de volgende gebedsbijeenkomsten vast in je agenda
08 juni
24 juni
6 juli
15 juli 
(ontmoeting en borrel in Den Haag)


REGISTEREN

authority

Leer ons bidden, met impact en autoriteit

Beste netwerkpartner van Prayer Impact

Onze eerstvolgende online meeting van Prayer Impact, is op dinsdag 11 mei om 16.30 uur.
Je kunt je aanmelden door je te registreren met onderstaande knop.

Impact en autoriteit

Wij nodigen je van harte uit om met ons mee te bidden met als thema “Leer ons bidden, met impact en autoriteit”.

Groei en bid met ons mee dat God Zijn wil gaat tonen t.a.v. een nieuwe regering, herstelde economie en een vernieuwd banksysteem, die God vorm zal geven naar Zijn wil!

Wij geloven dat Nederland een bestemming heeft om een pionier te zijn. En zo om de impact van Zijn Koninkrijk verder over de wereld te brengen. Door goddeloosheid kan dit echter worden geblokkeerd. Laten we daarom bidden en in eenheid proclameren om zaken naar Gods plannen vrij te zetten voor dit land en onder de gehoorzaamheid van God te brengen.

“…For tremendous power is released through the passionate, heartfelt prayer of a godly believer!” (Jak. 5:16b TPT)

Wil je mee doen. Registreer je dan met de onderstaande link.

Om 16.15 uur gaan de lijnen open voor social talk en om 16.30 uur starten we met een inleiding door Arlette en Johanneke uit het kernteam. Daarna gaan we in breakout-rooms uiteen bidden.

Meld je aan door je met de onderstaande button te registreren, zodat we veilig en besloten kunnen bidden.

Zet de data voor de volgende gebedsbijeenkomsten vast in je agenda
27 mei
08 juni
24 juni
6 juli
15 juli 
(ontmoeting en borrel in Den Haag)

En we willen je graag uitnodigen christenvrienden te vragen mee te bidden of zich via de website aan te melden voor het netwerk.

We zien er naar uit je weer te ontmoeten.

Namens het kernteam van Prayer Impact


REGISTEREN

Portretten zes lijsttrekkers

Gebed voor de kabinetsformatie

Beste netwerkpartner van Prayer Impact

Onze eerstvolgende online meeting van Prayer Impact, is op donderdag 15 april om 16.30 uur. 
Je kunt je aanmelden door je te registreren met onderstaande knop.

 

Het vertrouwen terugwinnen

Het gebrek aan onderling vertrouwen maakt de formatie ingewikkeld.
Herstel van de juiste balans tussen macht en tegenmacht ‘vereist een andersoortig regeerakkoord’, aldus Tjeenk Willink. ,,Het kan niet zo dat we het op de oude wijze doen en dan alleen maar meer dualisme prediken. Een dichtgetimmerd regeerakkoord zet de oppositie buitenspel en hindert de tegenmacht.”

Tjeenk Willink wil het ‘op een andere manier doen’, namelijk: ,,Kijken wie dezelfde problemen in de maatschappij zien en daar wat aan willen doen.” Anders wordt het vooral zoeken naar welke partijen samen een meerderheid in de Tweede Kamer willen vormen. ,,Dan kom je niet verder dan dat we tot 76 zetels tellen. Maar dan verandert er niets aan de bestuursstijl waarvan partijen zeggen dat anders moet.” 

Wij willen op donderdag 15 april bidden voor wijsheid voor de informateur. En een coalitie die op een eerlijke en rechtvaardige basis werkt aan de toekomst van dit land. 

Wil je mee doen. Registreer je dan met de onderstaande link.

 Om 16.15 uur gaan de lijnen open voor social talk en om 16.30 uur starten we met een inleiding en daarna in breakout-rooms bidden.

Meld je aan door je met de onderstaande button te registreren, zodat we veilig en besloten kunnen bidden. 

Zet de data voor de volgende gebedsbijeenkomsten vast in je agenda
11 mei
27 mei

En we willen je graag uitnodigen christenvrienden te vragen mee te bidden of zich via de website aan te melden voor het netwerk.

We zien er naar uit je weer te ontmoeten.

Namens het kernteam van Prayer Impact


REGISTEREN

Uitslag verk 2021

Gebed voor de kabinetsformatie en maatschappelijke kwesties

Beste netwerkpartner van Prayer Impact

Onze eerstvolgende online meeting van Prayer Impact, is op dinsdag 30 maart om 16.30 uur.
Je kunt je aanmelden door je te registreren met onderstaande knop.

De komende periode vinden de onderhandelingen plaats voor een nieuw kabinet. De valse start met de uitgelekte aantekeningen? We hebben gebeden dat leugens en manipulatie aan het licht komt. Onze gebeden zijn verhoord.
Aanstaande dinsdag 30 maart nodigen we je weer uit om krachtig mee te bidden. Om 16.15 uur gaan de lijnen open voor social talk en om 16.30 uur starten we met een inleiding en daarna in breakout-rooms bidden.

Meld je aan door je met de onderstaande button te registreren, zodat we veilig en besloten kunnen bidden.

Zet de data voor de volgende gebedsbijeenkomsten vast in je agenda
15 april
11 mei
27 mei

We merken dat er in de hemelse gewesten veel gebeurt en juist nu is gebed heel strategisch. Dus blijf ook de komende dagen bidden!
Want we verwachten een positieve verandering in Nederland.

Voel je je verbonden met dit thema en de maatschappelijke opgave waarvoor we samen staan of zie je de noodzaak om hiervoor te bidden? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst door je met onderstaande knop te registeren zodat we elkaar veilig en ongestoord kunnen treffen.

En we willen je graag uitnodigen christenvrienden te vragen mee te bidden of zich via de website aan te melden voor het netwerk.

We zien er naar uit je weer te ontmoeten.

Namens het kernteam van Prayer Impact


REGISTEREN

prognose zetelverdeling

Online bijeenkomst over de start van de formatie van een nieuw kabinet

Beste netwerkpartner van Prayer Impact

Onze eerstvolgende online meeting van Prayer Impact, is op donderdag 18 maart om 16.30 uur. De dag na de verkiezingen en de uitslag is onofficieel bekend.
Je kunt je aanmelden door je te registreren met onderstaande knop.

Je gaat je stem toch uitbrengen op 15- 17 maart? Want deze verkiezingen zijn erg belangrijk. We merken dat er in de hemelse gewesten veel gebeurt en juist nu is gebed heel strategisch. Dus blijf ook de komende dagen bidden!
Want we verwachten een positieve verandering in Nederland.

Op 18 maart 16.30 uur hebben we ervaren dat het een strategisch moment is om te bidden.  We nemen tijd om te zoeken naar God’s wil. Welke partijen gaan met elkaar regeren? En welke worden buiten spel geplaatst? We hebben eerder gebeden dat onder meer rechtvaardigheid, barmhartigheid, zorg voor de schepping, wijsheid en eerlijkheid boven komen drijven en met elkaar een verbond aangaan. En politieke partijen die oneerlijk zijn, liegen, manipuleren, vernietigen en intimideren de mond worden gesnoerd. Kortom op 18 maart een strategisch gebed dat de juiste partijen, die Gods wil doen aan zet zijn.  Om 16.15 uur gaan de lijnen al open om met deelnemers kennis te maken en even bij te kletsen. 

Tom heeft zal de inleiding verzorgen. Hij is een zelfstandig adviseur, die met veel bestuurders van het rijk, provincie en gemeente samen werkt. Hij noemt zich een Daniël en Jozef in het publieke domein. Zijn missie is om in het domein van de overheid de wijsheid van God profetisch te laten klinken. 

Nadat we met Tom het onderwerp hebben verkend en met een poll de prioriteiten bepalen welke thema’s centraal moeten staan in het gebed nemen we een half uur om in breakout-rooms te bidden.

Voel je je verbonden met dit thema en de maatschappelijke opgave waarvoor we samen staan of zie je de noodzaak om hiervoor te bidden? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst door je met onderstaande knop te registeren zodat we elkaar veilig en ongestoord kunnen treffen.

En we willen je graag uitnodigen christenvrienden te vragen mee te bidden of zich via de website aan te melden voor het netwerk.

We zien er naar uit je weer te ontmoeten.

Namens het kernteam van Prayer Impact


REGISTEREN

2021-03-04 12.26.42

Laatste bijeenkomst om te bidden voor de verkiezingen Tweede Kamer

Beste netwerkpartner van Prayer Impact

Onze eerstvolgende online meeting van Prayer Impact, is op donderdag11 maart om 16.30 uur.
Je kunt je aanmelden door je te registreren met onderstaande knop.

Het politieke landschap is volop in beweging. De partijprogramma’s zijn klaar en vastgesteld door de partijcongressen. En aan alle kanten hoor je de prachtige beloften van de partijen. Heb je al een kieswijzer ingevuld? De verkiezing van de Tweede Kamer staat gepland op 15- 17 maart. We willen de komende tijd met jullie tijd nemen om te bidden voor een positieve verandering in Nederland.

Op 11 maart 16.30 uur nemen we tijd om te zoeken naar God’s wil hierin. Om 16.15 uur gaan de lijnen al open om met deelnemers kennis te maken en even bij te kletsen.

Werner zal de inleiding verzorgen. Hoe bidden we voor de verkiezingen? Spreken we alleen zegen uit, of durven we ook ‘uit te stappen’ en de autoriteit te gebruiken die ons gegeven is? Hoe kunnen we aansluiten bij de gebeden van de Heilige Geest? “Met één hand aan Gods troon, en de andere hand gericht op de landsbestuurders”!

Hoewel Werner zegt zelf nog volop aan het leren en het ontdekken te zijn, meent hij te zien dat ons land zich inlaat met manipulatie, intimidatie en heerschappij. Het wordt tijd dat we de hemelse legermachten uitnodigen om strijd te voeren voor Nederland. Concreet wil hij bidden dat de geest van manipulatie en intimidatie geen (verdere) vat op ons krijgt, en dat we wakker en alert blijven. Christenen mogen daarbij voorop gaan!

Werner, echtgenoot en vader van 4 kinderen, is zelfstandig organisatie-adviseur en is verbonden aan de gemeente Shamar.

Nadat we met Werner het onderwerp hebben verkend en met een poll de prioriteiten bepalen welke thema’s centraal moeten staan in het gebed nemen we een half uur om in breakout-rooms te bidden.

Voel je je verbonden met dit thema en de maatschappelijke opgave waarvoor we samen staan of zie je de noodzaak om hiervoor te bidden? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst door je met onderstaande knop te registeren zodat we elkaar veilig en ongestoord kunnen treffen.

En we willen je graag uitnodigen christenvrienden te vragen mee te bidden of zich via de website aan te melden voor het netwerk.

We zien er naar uit je weer te ontmoeten.

Namens het kernteam van Prayer Impact


REGISTEREN

Afbeelding1

Online bijeenkomst over het politieke landschap en de verkiezingen Tweede Kamer

Beste netwerkpartner van Prayer Impact

Onze eerstvolgende online meeting van Prayer Impact, is op donderdag 4 maart om 16.30 uur.
Je kunt je aanmelden door je te registreren met onderstaande knop.

Het politieke landschap is volop in beweging. De partijprogramma’s zijn klaar en vastgesteld door de partijcongressen. En aan alle kanten hoor je de prachtige beloften van de partijen. Heb je al een kieswijzer ingevuld? De verkiezing van de Tweede Kamer staat gepland op 15- 17 maart. We willen de komende tijd met jullie tijd nemen om te bidden voor een positieve verandering in Nederland.

Op 4 maart 16.30 uur nemen we tijd om te zoeken naar God’s wil hierin. Om 16.15 uur gaan de lijnen al open om met deelnemers kennis te maken en even bij te kletsen.

Op 4 maart gaat Wieger Zwikstra met ons dieper het Woord induiken, op zoek naar wat God zegt in relatie tot de regering van ons land. We verlangen naar het koningschap van Jezus; niet alleen voor de toekomst maar ook hier en nu in Nederland. Hij is de Wijsheid die onze leiders nodig hebben! Vanuit onze geestelijke positie in de Hemelse gewesten zullen we Zijn heerschappij en wijsheid uitbidden over ons land, de verkiezingen en politiek leiders.

Nadat we met Wieger het onderwerp hebben verkend en met een poll de prioriteiten bepalen welke thema’s centraal moeten staan in het gebed nemen we een half uur om in breakout-rooms te bidden.

Voel je je verbonden met dit thema en de maatschappelijke opgave waarvoor we samen staan of zie je de noodzaak om hiervoor te bidden? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst door je met onderstaande knop te registeren zodat we elkaar veilig en ongestoord kunnen treffen.

En we willen je graag uitnodigen christenvrienden te vragen mee te bidden of zich via de website aan te melden voor het netwerk.

We zien er naar uit je weer te ontmoeten.

Namens het kernteam van Prayer Impact


AANMELDEN

Tweede Kamer overzicht

Online bijeenkomst over het politieke landschap en de verkiezingen Tweede Kamer

Graag nodigen we je uit op onze eerstvolgende online meeting van Prayer Impact, 16 februari om 16.30 uur.

Het politieke landschap is volop in beweging. De partijprogramma’s zijn bijna klaar en vastgesteld door de partijcongressen. De verkiezing van de Tweede Kamer staat gepland op 15- 17 maart. We willen de komende tijd met jullie tijd nemen om te bidden voor een positieve verandering in Nederland.

Op 16 februari 16.30 uur nemen we tijd om te zoeken naar God’s wil hierin. Om 16.15 uur gaan de lijnen al open om met deelnemers kennis te maken en even bij te kletsen.

Johan den Hartogh van het JHOP in Den Haag zal tijdens de bijeenkomst van Prayer Impact een inleiding verzorgen over bidden tussen de zeven bergen van invloed.

Bidden voor de 7 bergen van invloed
Een ander koninkrijk 
Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, zegt Jezus. Jezus leert ons bidden: ‘op aarde zoals in de hemel’. Het koninkrijk zoals het nu is in de hemel, moet ook op de aarde komen. 
Gods strategie is om een hart te veranderen naar Zijn beeld. Gewoon een voor een. 
De hoofdopdracht blijft: ‘Maak alle volken tot mijn discipel’. 
Heel veel van deze potentiële discpelen lopen dagelijks op een werkvloer rond. Het zien van jouw werkvloer als een oogstveld is een eerste belangrijke stap. Dat je trouw gaat bidden voor je collega’s is essentieel hierin. Dat we het krachtige wapen van gebed gaan herontdekken. Juist in de plek waar we dagelijks vele uren zijn!
Het koninkrijk van God heeft een plan en een passie van alle 7 sferen van invloed (of bergen). God heeft een strategie. En Hij wil graag Zijn strategie, net als een voetbalcoach, met ons delen. Bij de ontstane theologie, of gedachte goed rondom de zeven mountains, zit soms per ongelijk wat grootspraak. Voelt niet altijd nederig: ‘We gaan onze berg domineren. We pakken de berg terug etc. 
Een geheim wat ik wil delen vandaag heeft alles te maken met nederigheid. Voorbede doen vraagt nederigheid. Het is in de binnenkamer. Niemand ziet het. Het lijkt onzichtbaar. Maar de vader is daar in het verborgene, in het niet-zichtbare. En dat vraagt nederigheid. Geloof je dat dingen starten in het onzichtbare en dat het daarna pas zichtbaar wordt. 
Stel je even die 7 bergen voor. Jij zit waarschijnlijk op een van bergen. Als je goed kijkt zie je dat deze bergen heel mooi verbonden zijn door natuur. Door landschap. Een natuurlijke connectie tussen de verschillende bergen. Voorbede is brug tussen elke berg. Voorbede doen is en belangrijke rol in het koninkrijk. Het verbind God met de bergen en het verbind de bergen onderling. 
Voorbede is in het Engels intercession. To intercede. Komt van het Latijnse woord inter wat betekent ‘tussen’. En cede betekent ‘gaan’. 
Samengevat is dat: er tussen gaan. Tussen beide komen.
Net als bij de bergen. Ik geloof dat God op zoek is naar mensen die tussen de bergen willen staan om op de bres te staan voor zijn of haar berg. Ga er tussen staan. Om te bemiddelen. Om met God te spreken en te profeteren of jouw berg. Jouw plek. Jouw werk. Ben jij beschikbaar om tussen God en jouw collega’s te gaan in staan? Als God in jouw berg op zoek is naar iemand die op de bres wil staan, vind hij jou dan? Zullen we ons vandaag weer bewust aanbieden als een mediator? Een bemiddelaar? Een voorbidder? Zullen we tegen God zeggen: ‘Als U iemand zoekt, kies mij’. 
Vandaag zijn we volop voorbidders voor de berg van de overheid. De overheid bepaald hoe het land erbij ligt door de juiste en gezonde wetten en cultuur neer te zetten. Wat mij betreft een van de belangrijkste bergen. 
En gebed is niet zomaar wat met onze lippen bewegen. Of alleen maar een vraag aan God stellen. 
God heeft ons een krachtig wapen gegeven. Wat het verschil kan maken tussen leven en dood. Of je het gelooft of niet. Voorbede kan de wereld veranderen. Gods strategie is:
Hij plaats de juiste persoon, op de juiste plaats en op de juiste tijd. Om beschikbaar te zijn om voorbede te doen. Zodat Zijn koninkrijk komt en Zijn wil gedaan wordt. 
We hebben krachtig en doelgericht gebed nodig. 
We zeggen vaak bid en werk. We bedoelen dan meestal dat we werken en dat we vooraf een zegen vragen en na het werken God danken. Het wordt tijd dat bidden en werken hand in hand komen. Dat het in balans komt. Het is uit balans geraakt. En dat zie je ook aan de invloed die we als christenen hebben. Gebed zorgt ervoor dat God verweven is met de zaak. Hij is betrokken. Hij mag Zijn invloed uitoefenen. Zonder gebed is het gewoon werken. 

Hij organiseert ook wekelijks het gebed vanuit de publieke tribune in de Tweede Kamer en zal met ons zijn geestelijke inzichten delen. https://jhop.eu/bidden-in-de-tweede-kamer/

Nadat we met Johan het onderwerp hebben verkend en met een poll de prioriteiten bepalen welke thema’s centraal moeten staan in het gebed nemen we een half uur om in breakout-rooms te bidden.

Voel je je verbonden met dit thema en de maatschappelijke opgave waarvoor we samen staan of zie je de noodzaak om hiervoor te bidden? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst door je met onderstaande knop te registeren zodat we elkaar veilig en ongestoord kunnen treffen.

En we willen je graag uitnodigen christenvrienden te vragen mee te bidden of zich via de website aan te melden voor het netwerk.

We zien er naar uit je weer te ontmoeten.

Namens het kernteam van Prayer Impact

Arlette van Poppelen


AANMELDEN

Tweede Kamer overzicht

Online bijeenkomst over het politieke landschap en de verkiezingen Tweede Kamer

Het politieke landschap is volop in beweging. De partijprogramma’s zijn bijna klaar en vastgesteld door de partijcongressen. De verkiezing van de Tweede Kamer staat gepland op 17 maart. We willen de komende tijd met jullie tijd nemen om te bidden voor een verandering in Nederland.
Op 4 februari 16.30 uur nemen we tijd om te zoeken naar God’s wil hierin. Om 16.15 uur gaan de lijnen al open om met deelnemers kennis te maken.
Nadat we het onderwerp hebben verkend aan de hand van enkele thema’s nemen we een half uur om in breakout-rooms te bidden.

Voel je je verbonden met dit thema en de maatschappelijke opgave waarvoor we samen staan of zie je de noodzaak om hiervoor te bidden? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst door je te registeren met onderstaande link, zodat we elkaar veilig en ongestoord kunnen treffen.

We zien er naar uit je weer te ontmoeten.


AANMELDEN

vrouw regenraam

Online bijeenkomst Volwaardig burgerschap voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Liesbeth van Gent heeft gedurende haar loopbaan haar bewogenheid voor de samenleving en haar christen zijn kunnen combineren met haar werk. Eerst bij het gevangeniswezen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en nu bij de brancheorganisatie ‘de Nederlandse ggz.
Zij is hier netwerkcoördinator Volwaardig burgerschap. Zij ontwikkelt het waardenetwerk Volwaardig burgerschap, dat in februari 2021 ‘live’ gaat. Vanuit de studio voeren ze dan het gesprek met achtereenvolgens ervaringsdeskundigen, naasten en professionals over de vragen ‘Wat is volwaardig burgerschap voor mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid en wat verdient hierin aandacht?’. Meer informatie vind je op https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2020/wat-is-volwaardig-burgerschap-en-wat-verdient-aandacht.
Een goed moment dus om op 19 januari 16.30 uur hiervoor samen te bidden en ons zelf af te vragen wat we als christenen hierin willen betekenen. Om 16.15 uur gaan de lijnen al open om met deelnemers kennis te maken.
Liesbeth neemt ons mee in het onderwerp. Daarbij is ook gelegenheid om vragen te stellen. Daarna nemen we een half uur om in breakout-rooms te bidden.

Voel je je verbonden aan dit thema en de maatschappelijke opgave waarvoor we samen staan of zie je de noodzaak om hiervoor te bidden? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst door je te registeren met onderstaande link, zodat we elkaar veilig en ongestoord kunnen treffen.

We zien er naar uit je weer te ontmoeten.


AANMELDEN

Belasting

Online gebedsbijeenkomst Belastingplan Pieter Grinwis

Pieter Grinwis van de ChristenUnie is met een team aan de slag gegaan om te komen tot een ander belastingplan.
De afgelopen decennia is het belastingstelsel steeds meer gaan overhellen naar de individualistische kant. Het is tijd om terug te duwen, en fors ook. Het is hoog tijd voor een christelijk-sociale hervorming, waarin ruimte is voor het goede (samen)leven, waarbij we de lasten rechtvaardig delen, we allemaal rechtvaardig bijdragen en we rechtvaardig (bij)sturen. De toeslagen schaffen we af en vervangen we door een uitkeerbare op het huishouden gebaseerde belastingkorting, de basiskorting. We verhogen het minimumloon en verlagen de belasting op inkomen uit arbeid met vele miljarden. We schaffen aftrekposten als de hypotheekrenteaftrek geleidelijk af en vragen daarmee van rijkere Nederlanders een hogere bijdrage. Vervuilende en ongezonde productie en consumptie worden duurder, schoon en gezond goedkoper.

Na een toelichting op dit plan door Pieter Grinwis (CU) en Pieter van Dalen (Ministerie van Financiën) gaan we bidden dat er een doorbraak komt in het belastingstelsel, naar meer rechtvaardigheid, eenvoud en saamhorigheid.

jongeren

Online bidden voor Jongeren in een onrustige samenleving

We nodigen je van harte uit voor de volgende online meeting van Prayer Impact aanstaande dinsdag 10 november 16.30 uur.
Om 16.15 uur kun je al binnen lopen voor een gezellige ontmoeting.

Graag bidden we dit keer voor de jongeren van ons land. In het bijzonder hun (geestelijke) veiligheid.

Voor de zomer hebben we voor hen gebeden, na een inleiding van Tonnes Blonk, Adviseur Sociale Veiligheid van een ROC.

Hij nam ons toen mee in de wereld van ‘de jongere van vandaag’. Een wereld waarin – zeker als je in minder goede wijk woont – zomaar wapens, jeugdbendes en drill-raps op je af kunnen komen. Of denk aan eenzaamheid, onderwijsachterstanden en huiselijk geweld.

Tonnes zal dit keer ook in gaan op de spanningen op scholen in verband met het vertonen van cartoons. Zie wat er nu gebeurt met de docent van het Emmauscollege in R’dam.

Verder zal hij dit keer ook iets vertellen over radicalisering en complotdenken.

Bidden jullie met ons mee aanstaande dinsdag? Juist in deze tijd, waarin veel onrust, onzekerheid en gebrek aan hoop is.

We zullen zeker ook bidden voor de (social) media, die super belangrijk is in het leven van jongeren. Het is komende week ook ‘week van de mediawijsheid’, dus dat past mooi bij elkaar. Zie: https://www.weekvandemediawijsheid.nl/

We zien jullie graag aanstaande dinsdag. Op de bres voor de nieuwe generatie!

hemelse-rechtbanken

Training Impactvol Bidden

We gaan met iets nieuws starten. Het geven van korte trainingen in impactvol bidden. We hopen dat jij er net zo enthousiast van wordt als wij.

Dit doen we voor het eerst op 5 november vanaf 17.00  uur.

We hebben Marie Thèrése Van bereid gevonden om ons te introduceren in het bidden voor naties en steden.

Niet alleen wij persoonlijk hebben een bestemming van God op ons leven, ook naties (organisaties, steden enz.) hebben dat. Deze bestemmingen kunnen echter geblokkeerd raken door zonde.

De hemelse rechtbank is de plek om met de aanklachten die de vijand tegen onze natie inbrengt af te rekenen en de bestemming van Nederland vrij te zetten.

Marie-Thérèse Van zal een korte inleiding over het bidden in de hemelse rechtbank geven. Zowel het Bijbelse fundament komt daarbij aan bod als ook hoe je dat praktisch doet.

Zij geeft een meer uitgebreide training voor “Living in Your Destiny”.

maatschappelijk-onbehagen

Omgaan met maatschappelijke onrust

Hoe om te gaan met maatschappelijke onrust in de samenleving?! Dit keer gaan we het hebben over de verdere maatschappelijke tweedeling en onrust die we zien, rond thema’s als de aanpak van corona, het klimaat, migratie, stad-platteland e.d. Wat zegt Gods Woord hierover, en hoe kunnen we hier als Christenen mee omgaan? De Bijbel zegt immers dat wij ‘geheel anders’ zijn!

Logo-Leefbare-steden-kop

Online gebedsmeeting Leefbare steden, veerkrachtige wijken

Tom Keek is behalve lid van het kernteam van Prayer Impact, ook directeur van de Stichting Colours of Impact en zelfstandig adviseur voor de overheid.
Tom heeft de opdracht gekregen om vanuit zijn ervaring bij de overheid en de praktijkervaring van de Stichting Colours of Impact de minister van BZK, het bestuur van Rotterdam en Den Haag te adviseren hoe steden en wijken meer leefbaar kunnen worden door een andere wijkaanpak. Dit advies is nu bijna klaar, maar hij wil Gods wijsheid ten volle benutten door het profetisch gebed te vragen over de hoofdlijnen. Deze hoofdlijnen zal hij eerst met je delen.

Daarna gaan we in groepjes uiteen (digitale break out rooms) en krachtig bidden en scheppend spreken over de onderwerpen die Tom naar voren brengt. Zodat we veranderingen in Nederland creëren. Immers het gebed van de rechtvaardige brengt veel tot stand (creëert). (Jacobus 5:16)