Ga naar de inhoud

Agenda

Wees van harte welkom om mee te doen met onze activiteiten, zoals netwerkbijeenkomsten rondom thema´s, netwerkborrels, spreekbeurten, trainingen en workshops.
verkiezingsposters

Verkiezingen Tweede Kamer. Krachtige bidders gezocht!

Impactgebed voor de verkiezingen Tweede Kamer

In politiek Den Haag is enorm veel gaande. Veel kopstukken uit de Tweede Kamer en het kabinet verdwijnen en een grote verandering is aanstaande. Dat is niet zo maar, God heeft een plan. Hij heeft ons voor de zomer al laten zien dat hij gaat schiften en zuiveren. Juist nu is het zaak te bidden en om voor deze ‘shift’ te volharden in gebed. We zoeken daarom krachtige bidders die geloven dat gebed ons land zal veranderen. Doe je mee. Rijksbidders, bedrijfsbidders, fulltime bidders, profeten, iedereen is welkom, wanneer je Jezus erkent als Heer.

We hebben drie data gekozen:
7 november 16.15 – 17.15 uur Digitaal.
Campagne tijd, geestelijke posities worden ingenomen
Tom zal dit leiden. De politieke partijen zitten volop in de campagne, maar ondertussen moeten er belangrijke beslissingen genomen worden door het demissionaire kabinet. Je kunt je nu registreren met onderstaande knop.

21 november 16.15 – 17.15 uur Hybride, met winterborrel in Den Haag.
Verkiezingen Tweede Kamer
Johanneke zal dit leiden. Een dag na ons gebed mogen zo’n 13 miljoen mensen gaan stemmen. We bidden dat mensen op basis van o.m. rechtvaardigheid, rentmeesterschap en eerlijkheid gaan stemmen.
Voor mensen die naar Den Haag komen, na afloop bieden we een borrel als Kernteam Prayer Impact aan. De locatie: Ministerie van LNV in Den Haag. Vergeet je niet t.z.t. aan te melden en een ID-bewijs mee te nemen!
En we proberen tegelijkertijd ook digitaal te bidden. Hybride dus.

5 december 16.15 – 17.15 uur Digitaal
Coalitievorming
Wieger zal dit leiden. De stemmen zijn geteld en de fase van coalitievorming start. Cruciaal wordt welke partijen met elkaar gaan samenwerken en het kabinet gaan vormen. Ons gebed zal niet onbeantwoord blijven.

Hieronder kun je je registreren. Na je registratie krijg je automatisch een Zoomlink toegestuurd. Bewaar die goed en zet het in je agenda.
En om te weten wie er LIVE in Den Haag wil bidden met aansluitend de borrel hebben we een aparte knop gemaakt.
Mocht je andere bidders weten, attendeer ze op Prayer Impact.

Voor vragen mail naar netwerk@prayerimpact.nl .

Vergeet je je niet te registreren voor de Zoommeeting  met onderstaande knop.


REGISTEREN 7 NOVEMBER

IMG-20200729-WA0002

Last van stress, werkdruk of tegenslag? Bidden helpt! + Zomerborrel

Stress, onzekerheid, werkdruk of tegenslag in je leven?

Zomaar een paar ‘lasten’ die je belemmeren in je werk en bediening. We gaan het woord onderzoeken en voor elkaar bidden. 

Het lijkt wel of de druk op mensen alleen maar toeneemt. We hebben bijna geen tijd om te herstellen. Druk door te veel werk, of te weinig werk. Of je hoofd zit vol met nare of verdrietige gebeurtenissen. Onzekerheid over je roeping of rol in de wereld kan je ook blokkeren. En dat zijn nog maar een paar ‘lasten’. Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen zegt de Efeze brief. Kunnen christenen ontsnappen aan lasten?
  
Op dinsdag 20 juni, 16.15 uur zal Tom hierover delen over zijn zoektocht en ervaringen op dit vlak.
Hoe bid je strategisch en naar Gods wil voor jezelf en voor anderen? 

Tom maakt deel uit van het kernteam Prayer Impact en is teamcoach en zelfstandig adviseur voor de overheid .

We verzamelen om 16.00 uur, bij de receptie van het ministerie van OCW. Lees onderstaande praktische instructies goed door.

Praktisch
20 juni Prayer Impact LIVE met na afloop een zomerborrel.
We nodigen daarbij ook andere gebedsnetwerken, zoals het rijksgebed uit.

Locatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50, 2515 XP Den Haag, vergaderzaal op de 6e etage (06.B22 Wolk 6).
Zorg dat je er uiterlijk 16.00 uur bent voor registratie. 
Hans en Mirjam, werkzaam bij OCW,  zijn onze gastheer en -vrouw. 
NB Neem je ID bewijs mee, anders kom je niet binnen.

De registratie in Zoom is verplicht, omdat we een gastenlijst moeten aanleveren.

Het is geen hybride bijeenkomst, dus je kunt niet digitaal mee doen.
Voor vragen mail naar netwerk@prayerimpact.nl .

Na afloop, ongeveer 17.20 uur, lopen we samen naar de zomerborrel, die het kernteam jou graag aanbiedt. De locatie is op loopafstand. Haagsche Bier Kluis, Plein 20 Den Haag. Daar is een plekje voor ons gereserveerd. Klik hier voor de website.

We zien er naar uit jou te ontmoeten. En wanneer je christenen kent die een gebedshart hebben voor de overheid en maatschappelijke vraagstukken, attendeer ze op Prayer Impact

Vergeet je je niet te registreren voor de Zoommeeting met onderstaande knop.


REGISTEREN

biddende soldaten 2

Oorlogen en groot onrecht. Gebed gevraagd?!

Hoe maak ik gebedsimpact in een wereld vol crises?

Er is voortdurend zoveel aan de hand in de wereld. Oorlogen en geruchten van oorlogen, natuurrampen, moorddadige dictatoriale regimes, vervolgde broers en zussen, slavernij. Dag aan dag komt het via de media op ons af en roept het op tot gebed. Maar hoe bid je eigenlijk voor dit soort grote zaken? En hoe houd je het vol? Want je kunt er ook moedeloos of hopeloos van worden en misschien vraag je je wel af hoeveel jouw gebed ertoe doet.  

Op dinsdag 6 juni, 16.15 uur zullen Wieger en Frieda delen over hun zoektocht en ervaringen op dit vlak. Hoe bid je strategisch en naar Gods wil voor zaken die ver weg lijken, maar waar Nederland op allerlei manieren mee verbonden is?
Wieger maakt deel uit van het kernteam Prayer Impact en Frieda heeft jarenlang ervaring als internationale intercessor voor business, ministry en overheid.
Ze zullen ons bemoedigen en vervolgens leiden in gebed voor brandhaarden en onrecht in de wereld. 

Doe je mee?

De Zoomlink gaat om 16.00 uur al open, zodat je gezellig digitaal kunt binnen lopen.

We starten in Zoom om 16.15 uur en eindigen 17.15 uur.

Gebed

Tijdens de Prayer Impact meeting gaan we vervolgens bidden.

We nodigen je van harte uit op dinsdag 6 juni 2023 vanaf 16.15 uur mee te bidden.
We zien er naar uit jou te ontmoeten. En wanneer je christenen kent die een gebedshart hebben voor de overheid en maatschappelijke vraagstukken, attendeer ze op Prayer Impact

Vergeet je je niet te registreren voor de Zoommeeting met onderstaande knop.


REGISTEREN

fysieke boek leefomgeving

LIVE gebedsbijeenkomst (+netwerkborrel) op 11 april in Den Haag

De regio verstrikt in de nationale opgaven?

In de regio komen alle nationale opgaven samen: transitie van de landbouw, herstel van de natuur, aanpak van droogte en wateroverlast, waterkwaliteit, woningbouw, vitaal platteland en circulaire economie etc. We duiken in een paar regio’s om te illustreren dat we zonder de wijsheid van God de kluwe aan opgaven en de druk op de ruimte niet kunnen oplossen.
Johanneke staat voor de regiodeals van het rijk in een aantal regio’s.
Wieger werkt aan een natuur inclusieve samenleving in Zuid-Holland
Tom maakt met 60 partners in Noord-Oost Brabant een omgevingsvisie waarin al die opgaven samenkomen.

Ministerie van LNV en EZK

We zijn om 16.00 uur welkom op het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 10 minuten loopafstand van Den Haag CS aan de Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag. Zwanenbergzaal 2, in de BZuid1-gang.

Wees op tijd (uiterlijk 16.00 uur) ivm de toegangsprocedure en vergeet je ID-bewijs niet. Zonder ID-bewijs kom je er nl. niet in.

Gebed

Tijdens de Prayer Impact meeting gaan we na de inleiding vervolgens samen met de gebedsgroep van LNV en EZK bidden.

Borrel

Vanaf 17.30 uur biedt Prayer Impact een borrel aan. Iedereen is dan welkom op minglemush ook wanneer je niet bij de bijeenkomst kon zijn. We zijn blij dat we elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen.

Aanmelden

We nodigen je van harte uit op dinsdag 11 april 2023 vanaf 16.00 uur.
We zien er naar uit jou te ontmoeten. En wanneer je christenen kent die een gebedshart hebben voor de overheid en maatschappelijke vraagstukken, attendeer ze op Prayer Impact

Vergeet je je niet te registreren voor de LIVE-meeting met onderstaande knop, zodat we weten wie we op de gastenlijst kunnen zetten voor de aanmeldprocedure bij het ministerie.

Je krijgt een Zoomlink toegestuurd maar die mag je gelijk weggooien. Het is alleen nodig voor het maken van de gastenlijst.

REGISTEREN

kind jeugdzorg

Hervormen van de (jeugd)zorg

Over God’s wijsheid uitbidden over dilemma’s die gaan over geld en omzien naar kwetsbare medemens.

De zorg en daarmee ook het ministerie van VWS staan nog steeds onder hoge druk. De recente coronacrisis heeft dat verder versterkt.
Pim Roza werkt als coördinator Medische Ethiek bij de directie Publieke Gezondheid van het ministerie van VWS en zal een toelichting geven op de vraagstukken van de zorg en de jeugdzorg in het bijzonder.

We starten in Zoom om 16.15 uur en eindigen 17.15 uur.

Gebed

Tijdens de Prayer Impact meeting gaan we vervolgens samen met de gebedsgroep van VWS bidden voor de zorgmedewerkers, de collega’s op het ministerie, maar ook voor de bewindspersonen van VWS die soms in lastige en taaie dossiers keuzes moeten maken.

Zo willen we specifiek bidden voor een doorbraak in de onderhandelingen tussen rijk en gemeenten over de Hervormingsagenda Jeugd. Door een onderliggend financieel geschil zijn deze onderhandelingen vastgelopen. Ondertussen moeten kwetsbare kinderen in ons land vaak maanden op de juiste hulp wachten, met schrijnende situaties tot gevolg.

Focus in het bidden

Gebedspunten die we in ieder geval centraal willen stellen:
• Volharding en uithoudingsvermogen voor zorgmedewerkers. De druk en het ziekteverzuim zijn hoog.
• Draagkracht voor mantelzorgers en wijsheid om hen goed te kunnen ondersteunen als overheid.
• Omzien naar elkaar. Als overheid kunnen we niet alle problemen van oudere en/of kwetsbare mensen oplossen. Oprechte aandacht van mensen onderling kan heel veel goeds doen.
• Een doorbraak in de onderhandelingen over de jeugdzorg, waardoor kwetsbare kinderen weer meer perspectief krijgen op de juiste zorg en ondersteuning.

De VWS-gebedsgroep bestaat momenteel uit 9 medewerkers van het ministerie van VWS die elke twee weken bij elkaar komen voor een korte overdenking en om samen te bidden voor de VWS-bewindspersonen, specifieke onderwerpen en persoonlijke noden.

We nodigen je van harte uit op donderdag 23 februari 2023 vanaf 16.15 uur mee te bidden.
We zien er naar uit jou te ontmoeten. En wanneer je christenen kent die een gebedshart hebben voor de overheid en maatschappelijke vraagstukken, attendeer ze op Prayer Impact

Vergeet je je niet te registreren voor de Zoommeeting met onderstaande knop.


REGISTEREN

strand 2023

Wat Zou Jezus in het zand schrijven voor 2023?

Laatste meeting Prayer Impact in 2022

Graag herinneren we je aan de uitgestelde Zoom Meeting op 22 december om 16.15 uur.

 

Terugblik

Op deze laatste bijeenkomst van 2022 mogen we terugblikken op onze impactvolle gebedsbijeenkomsten. Gebed van de rechtvaardige vermag heel veel. Zo is onze ervaring. Overal waar we bidden zien we veranderingen ontstaan ten goede. En de eerste zegen is altijd voor jou en onszelf. Althans zo ervaren we dat als kernteam.

Vooruitblik

We willen tijdens de meeting ook luisteren wat Jezus ons wil zeggen voor 2023. Welk strategische gebed voor de overheid en maatschappelijke opgaven in 2023 stelt Hij centraal?
We zien er naar uit jou te ontmoeten. En wanneer je christenen kent die een gebedshart hebben voor de overheid en maatschappelijke vraagstukken, attendeer ze op deze nieuwsbrief.

Vergeet je je niet te registreren met onderstaande knop?

Mochten we je niet meer zien op 22 december, dan wensen we je een heerlijke kerst. Want Hij is gekomen om vrede, vreugde en gerechtigheid te brengen.

Jesaja 9:5 HTB
Want een Kind is ons geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

Met een warme groet,

Het kernteam: Johanneke, Wieger en Tom.


REGISTEREN

Plein Den Haag

Vluchtelingencrisis? Het asielvraagstuk vraagt dringend om gebed! LIVE bijeenkomst, na afloop borrel.

Eindelijk kunnen we elkaar weer live ontmoeten in Den Haag. Gebedsbijeenkomst én (gratis) borrel.

We nodigen je van harte uit op de bres te gaan staan voor het asielvraagstuk, Susan en Jan zijn beide werkzaam in de asielketen en delen hun ervaring en gebedsnoden met ons tijdens de bijeenkomst.
Aanmelden is verplicht met onderstaande registratieknop (in Zoom, maar het is dus LIVE)

Locatie:  Ministerie van Justitie en Veiligheid, Turfmarkt 147, Den Haag, vergaderzaal op de eerste etage.
Veiligheidsprotocol
Zorg dat je ruim op tijd bent voor de aanmeldprocedure. Want soms staan er lange rijen. En neem een identiteitsbewijs mee, anders kom je echt niet binnen. De rijksgebedsgroep van het ministerie van J&V is onze gastvrouw (m/v) en haalt ons op nadat je een pasje voor de tourniquet hebt gekregen. En je moet op de gastenlijst staan, dus aanmelden is verplicht! Met de link onder aan deze mail registreer je je via Zoom, maar het is dus LIVE.

Programma
Het programma start om 16.15 uur met een openingsgebed door de organisatie en een toelichting door Susan en Jan, medewerkers in de asielketen. Daarna gaan we in gebed in groepjes.
Om 17.15 uur gaan we vervolgens lopen naar de borrel (Hofhouse, Rijnstraat 10, Den Haag). Wanneer je alleen de borrel wil meemaken laat het ons even weten (netwerk@prayerimpact.nl)
Susan en Jan zijn beide werkzaam in de asielketen en zullen ons tijdens de bijeenkomst bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid kort meenemen in hun werk en de dilemma’s die je als christen daarin zoal ervaart.
Deze bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van Prayer Impact (Johanneke, Wieger en Tom) en Rijksgebed (Pieter).

Susan en Jan stellen zich voor
Mijn naam is Susan en ik werk bij de afdeling Juridische Zaken van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). In mijn werk als jurist verdedig ik namens de staat met enige regelmaat de afwijzing van asielaanvragen bij de rechtbank. In de uitvoering bij de IND is de werkdruk hoog en komt de organisatie vaak negatief in het nieuws. Binnen de IND worden soms moeilijke beslissingen genomen. In het werk word je geconfronteerd met zaken waarin het lastig kan zijn wet- en regelgeving te verenigen met de menselijke maat. Wanneer heb je ruimte om iets voor de vreemdeling te betekenen en wanneer wegen de belangen van de Nederlandse samenleving zwaarder? Laten we bidden voor wijsheid en inzicht en voor medewerkers die passie hebben voor dit werk.
Mijn naam is Jan en ik werk bij de Directie Migratiebeleid. In mijn werk heb ik zelf niet inhoudelijk met het asielbeleid te maken. Ik hoor er echter van collega’s genoeg over. Het asielvraagstuk is een buitengewoon ingewikkeld probleem, waar vooral veel vragen zijn en weinig goede antwoorden. Wie is verantwoordelijk voor de verdronken asielzoekers op de Middellandse Zee/Noordzee? Wie moet je wel of niet toelaten? Hoe beoordeel je of iemand een echte vluchteling is? Hoe ga je om met uitgeprocedeerde asielzoekers die geen verblijfsvergunning hebben gekregen en niet terug willen of kunnen? Waar huisvest je asielzoekers en statushouders? Hoe houdt je draagvlak in de samenleving? En persoonlijk, als christen, de vraag: hoe verhoudt zich het beleid met Bijbelse principes als gastvrijheid voor de vreemdeling, barmhartigheid en respect voor menselijke waardigheid? Genoeg om over na te denken, genoeg om voor te bidden.

Agenda Prayer Impact 2022, cluster sociaal, armoede en jeugd
Vergeet het niet in je agenda vast te zetten.
1. 03 november 16.00 uur Prayer Impact LIVE in Den Haag (gebed voor en in het Ministerie van Justitie en Veiligheid) om 17.30 uur borrel in het centrum van Den Haag.
2. 17 november gebed voor sociale beleidsonderwerpen (1) (Zoom)
3. 1 december gebed voor sociale beleidsonderwerpen (2) (Zoom)

Agenda Prayer Impact 2023, cluster fysieke leefomgeving
1. 14 februari 16.15 uur
2. 7 maart 16.15 uur
3. 21 maart 16.15 uur


REGISTEREN

transitie landelijk gebied

Transitie landelijk gebied, goddelijke wijsheid gevraagd!

De nieuwe uitdagingen in het landelijk gebied vragen om Goddelijke wijsheid

Beste bidders,
We vragen jou dringend om met ons online mee te bidden voor de toekomst van ons landelijk gebied op donderdag 19 mei tussen 16.15 – 17.15 uur.
Zeer binnenkort besluit de regering over vele miljarden met grote consequenties voor de inwoners en gebruikers van ons buitengebied.
Attendeer je je gebedscollega’s op deze online meeting?

Nederland staat voor grote uitdagingen op het gebied van klimaat, landbouw, energie en wonen. De invulling van deze opgaven heeft een grote impact in het landelijk gebied. Minister President Rutte noemt dit ‘de grootste verbouwing van Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog’.
In veel gebieden staan de leefbaarheid en de kwaliteit van natuur en water fors onder druk en is het de vraag hoe de brede welvaart in landelijke gebieden behouden en versterkt kan worden. Dit vraagt een brede, samenhangende benadering vanuit álle betrokken overheden, waarbij we nu stevige keuzes maken en grootschalig maatregelen treffen met het oog op de toekomst.
In het Regeerakkoord is hiervoor een Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) aangekondigd.

Deze week nemen Wieger Zwikstra en Johanneke Henstra ons, vanuit hun rol bij de provincie Zuid-Holland en het ministerie van LNV, mee in de maatschappelijke, inhoudelijke, en organisatorische uitdagingen waar het NPLG voor staat. En we bidden met elkaar voor hemelse wijsheid en een rechtvaardige aanpak.

Om veilig en ongestoord te kunnen bidden vragen we je met onderstaande knop je te registeren.
Let op! Zoom werkt niet goed in de Citrix-omgeving van je organisatie. We raden je aan via een andere divice buiten deze omgeving in te loggen.
De inloggegevens krijg je automatisch toegestuurd na de registratie. 

We zien er naar uit je te ontmoeten. Iedereen die Jezus erkent als Heer is welkom.

We starten om 16.15 uur maar de lijnen staan al open vanaf 16.00 uur voor degene die gezellig digitaal wil binnenlopen.

Registreer je met onderstaande link.

Vergeet het niet in je agenda vast te leggen.

En wanneer je andere christenen kent die ook de passie hebben om te bidden voor de overheid, de regering, dit land en de maatschappelijke vraagstukken, maak hen bekend met dit initiatief.

Groet van het kernteam 


REGISTEREN

Oekraïne in oorlog

Oekraïne en het ministerie van Buitenlandse Zaken

We willen bidden voor Oekraïne en de rol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. We geloven dat we in een cruciale fase zitten en hebben ons programma daarom aangepast. Gebed van de rechtvaardige vermag veel en we hopen dat ook jij tijd wil nemen om samen het verschil te maken.
Aanstaande donderdag 21 april bidden we samen voor een strategische doorbraak voor de vrede van Oekraïne.

Ben je ook elke dag weer in shock over de gebeurtenissen aan de rand van Europa? Zo dicht bij en vol vragen wat het vervolg wordt.
Eenparig gebed met de gebedsgroep van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het netwerk van Prayer Impact en andere overheidsgebedsgroepen, dat maakt het verschil.

  • Nelleke zal als leider van het gebed bij Buitenlandse zaken een inleiding geven.
  • Samen zoeken naar God’s doorbraakgebed
  • Bidden in kleine groepjes

Wanneer je mee wil doen vragen we je vooraf te registreren in Zoom door op de onderstaande knop te klikken.
Zo weten we zeker dat we rustig en veilig kunnen bidden.
LET OP: medewerkers van de overheid moeten buiten citrix werken, omdat Zoom niet ondersteunt wordt.

We zien er naar uit je te ontmoeten. Iedereen die Jezus erkent als Heer is welkom.

We starten om 16.15 uur maar de lijnen staan al open vanaf 16.00 uur voor degene die gezellig digitaal wil binnenlopen.

Registreer je met onderstaande link.

Vergeet het niet in je agenda vast te leggen.

En wanneer je andere christenen kent die ook de passie hebben om te bidden voor de overheid, de regering, dit land en de maatschappelijke vraagstukken, maak hen bekend met dit initiatief.

Groet van het kernteam 


REGISTEREN

koffertje 3e dinsdag

Gods wijsheid voor de rijksfinanciën

Pieter en Rozemarijn werken aan de rijksfinanciën. Op 17 maart leggen ze uit waar gebed voor nodig is.

Doe je mee om Gods wijsheid in de rijksfinanciën te brengen? Door gebed doen we dit.
We hebben als netwerk Prayer Impact de roeping te bidden voor de overheid, de regering en andere machthebbers. Doe jij ook weer mee op 17 maart om 16.15 uur. Pieter en Rozemarijn werken beiden op het ministerie van Financiën. Pieter is econoom en werkt bij Begrotingsbeleid en schrijft onder meer de Miljoenennota. Pieter is ook coördinator van het Rijksgebed en zal donderdag 17 maart vanuit de Bijbel en de praktijk vertellen wat volgens hem gebedspunten zijn voor de bewindspersonen en het ministerie van Financiën. Rozemarijn werkt bij het directoraat-generaal Toeslagen als (juridisch) adviseur en heeft o.a. meegewerkt aan beleid rondom het oplossen van de toeslagenproblematiek. Ook zij zal daar wat over toelichten en gebedspunten aandragen. Vervolgens zullen we (digitaal) in groepen uiteengaan om hier concreet voor te bidden.

Wanneer je mee wil doen vragen we je vooraf te registreren in Zoom door op de onderstaande knop te klikken.
Zo weten we zeker dat we rustig en veilig kunnen bidden.
LET OP: medewerkers van de overheid moeten buiten citrix werken, omdat Zoom niet ondersteunt wordt.

We nodigen je van harte uit op 17 maart om 16.15 uur samen met andere christenen op de bres te staan voor de rijksfinanciën en de bewindspersonen op het ministerie.

We zien er naar uit je te ontmoeten. Iedereen die Jezus erkent als Heer is welkom.

We starten om 16.15 uur maar de lijnen staan al open vanaf 16.00 uur voor degene die gezellig digitaal wil binnenlopen.
We zien er naar uit jou te ontmoeten en door ons gebed weer een enorme gebeds-impact te maken op de kabinetsformatie, de regering en maatschappij.

Registreer je met onderstaande link.

Vergeet het niet in je agenda vast te leggen.

En wanneer je andere christenen kent die ook de passie hebben om te bidden voor de overheid, de regering, dit land en de maatschappelijke vraagstukken, maak hen bekend met dit initiatief.

Groet van het kernteam 


REGISTEREN

Judith Klokkenburg_2021

Gebed gevraagd voor de gemeenteraadsverkiezingen. Met Judith Klokkenburg CU/SGP Den Haag

 

Op 16 maart kiezen we een nieuwe gemeenteraad. Kies jij bewust?

In maart mogen we onze volksvertegenwoordigers in de gemeente kiezen. De gemeente staat het dichtste bij de burger en bepaalt hoe jouw omgeving er uit ziet en welke voorzieningen beschikbaar zijn. Hoe sociaal is jouw gemeente? Hanteren zij de christelijke waarden? Staan ze klaar voor kwetsbare medemens? Gaan ze zorgvuldig om met de natuur en het groen?

Judith Klokkenburg 

Judith Klokkenburg (Christenunie/SGP) van de gemeenteraad in Den Haag is bereid gevonden haar persoonlijke ervaringen te delen over het functioneren in een pluriforme gemeenteraad.

Judith: “in een stad als Den Haag met grote verschillen, worden wij als christenen geroepen ons in te zetten voor de bloei van de stad en om recht te doen. Dat gaat niet altijd even makkelijk in de diversiteit van onze stad en gemeenteraad. Maar gedreven door Gods liefde en gedragen door gebed zetten we door.”

Mijn belangrijkste gebedsthema’s zijn:
• Naderende verkiezingen: een (nieuw) stadsbestuur met oog voor de kwetsbare medemens, oog voor het (maatschappelijke en religieuze) belang van kerken/gemeenschappen, integer stadsbestuur
• Vrede voor de stad en eenheid onder christenen

We nodigen je van harte uit op 17 februari om 16.15 uur op de bres te staan voor Judith en de raadsverkiezingen in algemene zin. We vragen je wel je van te voren aan te melden via onderstaande link.

We zien er naar uit je te ontmoeten. Iedereen die Jezus erkent als Heer is welkom.

We starten om 16.15 uur maar de lijnen staan al open vanaf 16.00 uur voor degene die gezellig digitaal wil binnenlopen.
We zien er naar uit jou te ontmoeten en door ons gebed weer een enorme gebeds-impact te maken op de kabinetsformatie, de regering en maatschappij.

Registreer je met onderstaande link.

Vergeet het niet in je agenda vast te leggen.

En wanneer je andere christenen kent die ook de passie hebben om te bidden voor de overheid, de regering, dit land en de maatschappelijke vraagstukken, maak hen bekend met dit initiatief.

Groet van het kernteam 


REGISTEREN

formatie-haalt-eindstreep

Urgent gebed voor de kabinetsformatie

De formatie nadert de eindstreep! Wie bidt met ons dat God op het laatste moment het formatieakkoord en de bestuurders naar Zijn wil zet?

De berichten in de media vertellen ons dat nog voor de kerst de formatie een akkoord bereikt. Maar God heeft het laatste woord. En daarom ervaren we een dringende oproep om juist nu te bidden. Dat Gods wil nog meer zichtbaar wordt in dit land en in het regeerakkoord. 

Doe je weer mee? Registreer je via de onderstaande link voor een besloten Zoom-meting. We willen 13 december 16.30 – 17.30 uur graag benutten om in kleine subgroepen ons verlangen bij God bekend te maken. Want Filppenzen leert ons dat we dat mogen doen door bidden en smeken, met dankzegging. Alsof we het al ontvangen hebben. Jouw aanwezigheid en inbreng maakt het verschil in de hemelse gewesten en op aarde. Dus geef je snel op!

We zien er naar uit je te ontmoeten. Iedereen die Jezus erkent als Heer is welkom.

We starten om 16.30 uur maar de lijnen staan al open vanaf 16.15 uur voor degene die gezellig digitaal wil binnenlopen. 
We zien er naar uit jou te ontmoeten en door ons gebed weer een enorme gebeds-impact te maken op de kabinetsformatie, de regering en maatschappij.

Registreer je met onderstaande link.

Vergeet het niet in je agenda vast te leggen.

En wanneer je andere christenen kent die ook de passie hebben om te bidden voor de regering, dit land en de maatschappelijke vraagstukken, maak hen bekend met dit initiatief. 

Groet van het kernteam 


REGISTEREN

trainen-sporten-oefenen

Oefenen met verschillende gebeden voor de overheid.

Hoe worden we effectiever in ons gebed? 

Om tot Gods troon te naderen, zijn er verschillende soorten gebeden, zoals:

  • DANKGEBEDEN

Efeze 1:16 Houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk.

  • VOORBEDE

Bijv. voor de regering, 1 Timotheüs 2:1-2 Ik roep u er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen, voor koningen en allen die hooggeplaatst zijn, opdat wij een rustig en stil leven zullen leiden, in alle godsvrucht en waardigheid

  • SMEEKBEDEN

Efeze 6:18: terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.

We willen 18 november 16.30 – 17.30 uur graag benutten om diverse soorten gebed te bespreken en onderling te delen hoe we bidden,. Want we kunnen van elkaar leren. Ook gaan we praktisch aan de slag met de verschillende soorten gebeden.

 

Jouw aanwezigheid en inbreng kan dus ook anderen helpen te groeien in gebed. Dus geef je snel op!

 

We zien er naar uit je te ontmoeten. Iedereen die Jezus erkent als Heer is welkom.

We starten om 16.30 uur maar de lijnen staan al open vanaf 16.15 uur voor degene die gezellig digitaal wil binnenlopen. 
We zien er naar uit jou te ontmoeten en door ons gebed weer een enorme gebeds-impact te maken op de kabinetsformatie, de regering en maatschappij.

Registreer je met onderstaande link.

Vergeet het niet in je agenda vast te leggen.

En wanneer je andere christenen kent die ook de passie hebben om te bidden voor de regering, dit land en de maatschappelijke vraagstukken, maak hen bekend met dit initiatief. 

Groet van het kernteam 


REGISTEREN

Tweede Kamer overzicht

Hoe bid jij voor de overheid? Leer ons bidden!

Hoe kunnen we elkaar versterken door van elkaar te leren hóe we krachtig en met impact voor de overheid bidden?

“Bouw uw Koninkrijk!”

De Bijbel zegt ons in 1 Timotheüs 2:3-4 als we bidden voor de overheid:

“Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God, onze Zaligmaker, Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen.”

Op donderdag 21 oktober van 16.30 – 17.30 uur komen wij weer online samen om te bidden voor onze onderhandelaars voor een regeerakkoord en de vorming van het nieuwe kabinet.

Slechts door tussenkomst van God mogen wij weer vertrouwen hebben in de toekomst voor Nederland.

God gunt ons dus zoveel rust en vrede in ons leven, zodat we niet onder grote druk van onderdrukking of politieke spanningen, het Koninkrijk zullen bouwen. Het is uiteindelijk Gods liefste wens dat het bouw van Zijn Koninkrijk kan gebeuren op een manier dat we daar alle aandacht aan kunnen geven. En daarom is dat gebed voor de regering zo belangrijk. Onze focus moet helemaal kunnen zijn op dat wat God van ons vraagt en daarom komt gebed op de eerste plaats.

We zien er naar uit je te ontmoeten. Iedereen die Jezus erkent als Heer is welkom.

We starten om 16.30 uur maar de lijnen staan al open vanaf 16.15 uur voor degene die gezellig digitaal wil binnenlopen.
We zien er naar uit jou te ontmoeten en door ons gebed weer een enorme gebeds-impact te maken op de kabinetsformatie, de regering en maatschappij.

Registreer je met onderstaande link.

Vergeet het niet in je agenda vast te leggen.

En wanneer je andere christenen kent die ook de passie hebben om te bidden voor de regering, dit land en de maatschappelijke vraagstukken, maak hen bekend met dit initiatief.

Groet van het kernteam 

 

 


REGISTEREN

fresh start

Startbijeenkomst na het zomerreces

Gebed is meer dan nodig om de formatie vlot te trekken. Of toch nieuwe verkiezingen?

Het vlot niet echt met de formatie. En de partijen beschuldigen elkaar. Hoezo een nieuwe bestuurscultuur en herstel van vertrouwen. Zomaar wat thema’s die spelen. Ons land heeft Gods wijsheid en herstel (of kracht/vernieuwing) nodig.

Tijdens deze Prayer Impact bijeenkomst gaan we op zoek naar hoe we effectief ons gebed het komende seizoen kunnen richten. Dat doen we door te luisteren en ontdekken wat de Heilige Geest ons vertelt over hoe wij voor ons land op de bres kunnen staan. I

Ook kun je voor persoonlijk gebed in een break-out-room terecht.

We zien er naar uit je te ontmoeten. Iedereen die Jezus erkent als Heer is welkom.

We starten om 16.30 uur maar de lijnen staan al open vanaf 16.15 uur voor degene die gezellig digitaal wil binnenlopen. 
We zien er naar uit jou te ontmoeten en door ons gebed weer een enorme gebeds-impact te maken op de kabinetsformatie, de regering en maatschappij.

Registreer je met onderstaande link.

Vergeet het niet in je agenda vast te leggen.

En wanneer je andere christenen kent die ook de passie hebben om te bidden voor de regering, dit land en de maatschappelijke vraagstukken, maak hen bekend met dit initiatief. 

Groet van het kernteam 

 

 

 


REGISTEREN

zwanger van de formatie

Luisterend bidden voor de formatie

We zijn zwanger van de formatie.

Ons gebed voor de formatie is dit jaar meer nodig dan ooit! Schandalen die aan het licht komen, de roep om een nieuwe bestuurscultuur en herstel van vertrouwen, zomaar wat thema’s die spelen. Ons land heeft Gods wijsheid en herstel (of kracht/vernieuwing) nodig.

Maar hoe bid je volgens Zijn wil? We willen leren om te bidden vanuit Zijn troon, vanuit de hemelse gewesten. Want we willen instappen in wat God aan het doen is en aansluiten bij wat Hij voor ons land heeft. Wanneer wij Zijn strategieën uitspreken komt er meer ruimte voor Zijn koninkrijk hier op aarde.

Tijdens deze Prayer Impact bijeenkomst gaan we met Wieger en Annemarie luisterend bidden. We gaan samen luisteren en ontdekken wat de Heilige Geest ons vertelt over hoe wij voor ons land op de bres kunnen staan. In de break-out-rooms gaan we de strategieën die we hebben ontvangen uitspreken. Ook kun je voor persoonlijk gebed in een break-out-room terecht.

 

We starten om 16.30 uur maar de lijnen staan al open vanaf 16.15 uur voor degene die gezellig digitaal wil binnenlopen. 
We zien er naar uit jou te ontmoeten en door ons gebed weer een enorme gebeds-impact te maken op de kabinetsformatie, de regering en maatschappij.

Registreer je met onderstaande link.

Vergeet het niet in je agenda vast te leggen.

En wanneer je andere christenen kent die ook de passie hebben om te bidden voor de regering, dit land en de maatschappelijke vraagstukken, maak hen bekend met dit initiatief. 

 

 

 

In de periode 10 juli tot 31 augustus is het kernteam met zomerreces. Hou de website in de gaten voor de nieuwe data of geef je op voor de nieuwsbrief door je email en naam in het contactformulier te zetten.


REGISTEREN

IMG-20200729-WA0002

Netwerkborrel op 1 juli vanaf 16.00 uur

We hebben een heel jaar online gebeden. Het kernteam van Prayer Impact biedt jullie graag een borrel aan in Den Haag. 
We starten om 16.00 uur. 
We zien er naar uit jou live te ontmoeten en te vieren dat we een enorme gebeds-impact maken op de kabinetsformatie, de regering en maatschappij.

We willen graag weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen.
Registreer je met onderstaande link. (Die we natuurlijk niet online gaan gebruiken 🙂

Dan zie je ook op welke locatie we elkaar treffen. Vergeet het niet in je agenda vast te leggen.

 

 

 

 

En zet ook 6 juli al vast in je agenda. Dan hebben we de volgende gebedsbijeenkomst


REGISTEREN

de pen is de tong van de gedachte

Schrijf God’s regeerakkoord

De bijbel is geschreven en dat heeft enorme impact nu en in de toekomst. In de bijbel wordt vaker opgeroepen om je geopenbaarde plannen op te schrijven. Wanneer je je plannen hebt geschreven is het in de Geest al tot stand gekomen. 

Tijdens deze Prayer Impact meeting gaan Annemarie en Tom, uit het kernteam, je meenemen in de bijbelse onderbouwing van dit geheim. En we gaan in breakoutrooms schrijven datgene wat God ons laat zien wat in het regeerakkoord een plaats moet krijgen. En dan is het de kunst in eenheid te luisteren naar God’s Geest en je ziel te laten zwijgen. De lijnen gaan open om 16.15 uur. Het programma duurt van 16.30 – 17.30 uur. Doe je mee?

De lijnen gaan open om 16.15 uur en we starten om 16.30 uur tot uiterlijk 17.30 uur.

We zien er naar uit je te ontmoeten.

Bid jij met een bewogen hart voor NL met ons mee op 24 juni a.s. van 16.30 – 17.30 uur.

Wil je mee doen. Registreer je dan met de onderstaande link.

Namens het kernteam van Prayer Impact,

Annemarie en Tom

Praktisch
Om 16.15 uur gaan de lijnen open voor social talk en om 16.30 uur starten we met het programma en daarna de gebedsgroepen.

Zet de data voor de volgende gebedsbijeenkomsten vast in je agenda

1 juli (ontmoeting en borrel in Den Haag)

6 juli


REGISTEREN

stronger together

Zorgdragen voor jezelf en voor elkaar

Op 8 juni staat Prayer Impact in het teken van jou en samen. Hoe bid je met de juiste hartsgesteldheid? Hoe bidden we in eenheid voor de overheid en de maatschappij? We gaan ons vandaag richten op hoe we als netwerk sterker kunnen opereren in gebed.
Als bidders staan we in de voorhoede van een geestelijke strijd. En dan is het belangrijk te toetsen.
Johanneke uit  het kernteam Prayer Impact zal ons inspireren. 
Zorgdragen voor jezelf: met welke harts-gesteldheid en met welk gedrag sta je in het gebed. 
Zorgdragen voor elkaar: hoe bouwen we aan eenheid, bewogenheid voor elkaar en wat bidden we voor elkaar.
En natuurlijk gaan we dit ook meteen in de praktijk brengen in de breakout-rooms. 
Waar we ook bidden voor elkaar.

De lijnen gaan open om 16.15 uur en we starten om 16.30 uur tot uiterlijk 17.30 uur.

We zien er naar uit je te ontmoeten.

Wil je mee doen. Registreer je dan met de onderstaande link.

Namens het kernteam van Prayer Impact

Johanneke

Zet de data voor de volgende gebedsbijeenkomsten vast in je agenda

24 juni

1 juli (ontmoeting en borrel in Den Haag)

6 juli


REGISTEREN

John Garfield plaat

Waar staat NL over 10 tot 20 jaar?

Bouwen aan de toekomst van NL door gebed.

Wat kan de impact zijn van ons gebed voor NL over 10 tot 20 jaar? Wat is bovenal Gods wil voor NL en waar wil Hij NL naar toe brengen? En wat is/was de Nederlandse identiteit?

Over deze vragen willen we in eenheid met elkaar bidden, want we verlangen er naar dat God ons land herstelt in zijn bestemming!

Profetische bidders hebben hierover eerder woorden voor NL ontvangen. Tijdens de bijeenkomst zullen we een aantal van deze inzichten bespreken. De bovenliggende visual is alvast een tipje van de sluier. Je ziet daar een samenvatting van een uiteenzetting van John Garfield over de bestemming van NL.

Vanuit hetgeen we weten en ontvangen over de bestemming van ons land, willen we ook strategisch bidden voor de formatie en coalitievorming bidden. Opdat God nieuwe structuren brengt voor dit land, ook door de nieuwe regering heen.

Bid jij met een bewogen hart voor NL met ons mee op 27 mei a.s. van 16.30 – 17.30 uur.

Wil je mee doen. Registreer je dan met de onderstaande link.

Namens het kernteam van Prayer Impact,

Wieger en Arlette

Praktisch
Om 16.15 uur gaan de lijnen open voor social talk en om 16.30 uur starten we met het programma en daarna de gebedsgroepen.

Zet de data voor de volgende gebedsbijeenkomsten vast in je agenda
08 juni
24 juni
6 juli
15 juli 
(ontmoeting en borrel in Den Haag)


REGISTEREN

authority

Leer ons bidden, met impact en autoriteit

Beste netwerkpartner van Prayer Impact

Onze eerstvolgende online meeting van Prayer Impact, is op dinsdag 11 mei om 16.30 uur.
Je kunt je aanmelden door je te registreren met onderstaande knop.

Impact en autoriteit

Wij nodigen je van harte uit om met ons mee te bidden met als thema “Leer ons bidden, met impact en autoriteit”.

Groei en bid met ons mee dat God Zijn wil gaat tonen t.a.v. een nieuwe regering, herstelde economie en een vernieuwd banksysteem, die God vorm zal geven naar Zijn wil!

Wij geloven dat Nederland een bestemming heeft om een pionier te zijn. En zo om de impact van Zijn Koninkrijk verder over de wereld te brengen. Door goddeloosheid kan dit echter worden geblokkeerd. Laten we daarom bidden en in eenheid proclameren om zaken naar Gods plannen vrij te zetten voor dit land en onder de gehoorzaamheid van God te brengen.

“…For tremendous power is released through the passionate, heartfelt prayer of a godly believer!” (Jak. 5:16b TPT)

Wil je mee doen. Registreer je dan met de onderstaande link.

Om 16.15 uur gaan de lijnen open voor social talk en om 16.30 uur starten we met een inleiding door Arlette en Johanneke uit het kernteam. Daarna gaan we in breakout-rooms uiteen bidden.

Meld je aan door je met de onderstaande button te registreren, zodat we veilig en besloten kunnen bidden.

Zet de data voor de volgende gebedsbijeenkomsten vast in je agenda
27 mei
08 juni
24 juni
6 juli
15 juli 
(ontmoeting en borrel in Den Haag)

En we willen je graag uitnodigen christenvrienden te vragen mee te bidden of zich via de website aan te melden voor het netwerk.

We zien er naar uit je weer te ontmoeten.

Namens het kernteam van Prayer Impact


REGISTEREN

Portretten zes lijsttrekkers

Gebed voor de kabinetsformatie

Beste netwerkpartner van Prayer Impact

Onze eerstvolgende online meeting van Prayer Impact, is op donderdag 15 april om 16.30 uur. 
Je kunt je aanmelden door je te registreren met onderstaande knop.

 

Het vertrouwen terugwinnen

Het gebrek aan onderling vertrouwen maakt de formatie ingewikkeld.
Herstel van de juiste balans tussen macht en tegenmacht ‘vereist een andersoortig regeerakkoord’, aldus Tjeenk Willink. ,,Het kan niet zo dat we het op de oude wijze doen en dan alleen maar meer dualisme prediken. Een dichtgetimmerd regeerakkoord zet de oppositie buitenspel en hindert de tegenmacht.”

Tjeenk Willink wil het ‘op een andere manier doen’, namelijk: ,,Kijken wie dezelfde problemen in de maatschappij zien en daar wat aan willen doen.” Anders wordt het vooral zoeken naar welke partijen samen een meerderheid in de Tweede Kamer willen vormen. ,,Dan kom je niet verder dan dat we tot 76 zetels tellen. Maar dan verandert er niets aan de bestuursstijl waarvan partijen zeggen dat anders moet.” 

Wij willen op donderdag 15 april bidden voor wijsheid voor de informateur. En een coalitie die op een eerlijke en rechtvaardige basis werkt aan de toekomst van dit land. 

Wil je mee doen. Registreer je dan met de onderstaande link.

 Om 16.15 uur gaan de lijnen open voor social talk en om 16.30 uur starten we met een inleiding en daarna in breakout-rooms bidden.

Meld je aan door je met de onderstaande button te registreren, zodat we veilig en besloten kunnen bidden. 

Zet de data voor de volgende gebedsbijeenkomsten vast in je agenda
11 mei
27 mei

En we willen je graag uitnodigen christenvrienden te vragen mee te bidden of zich via de website aan te melden voor het netwerk.

We zien er naar uit je weer te ontmoeten.

Namens het kernteam van Prayer Impact


REGISTEREN

Uitslag verk 2021

Gebed voor de kabinetsformatie en maatschappelijke kwesties

Beste netwerkpartner van Prayer Impact

Onze eerstvolgende online meeting van Prayer Impact, is op dinsdag 30 maart om 16.30 uur.
Je kunt je aanmelden door je te registreren met onderstaande knop.

De komende periode vinden de onderhandelingen plaats voor een nieuw kabinet. De valse start met de uitgelekte aantekeningen? We hebben gebeden dat leugens en manipulatie aan het licht komt. Onze gebeden zijn verhoord.
Aanstaande dinsdag 30 maart nodigen we je weer uit om krachtig mee te bidden. Om 16.15 uur gaan de lijnen open voor social talk en om 16.30 uur starten we met een inleiding en daarna in breakout-rooms bidden.

Meld je aan door je met de onderstaande button te registreren, zodat we veilig en besloten kunnen bidden.

Zet de data voor de volgende gebedsbijeenkomsten vast in je agenda
15 april
11 mei
27 mei

We merken dat er in de hemelse gewesten veel gebeurt en juist nu is gebed heel strategisch. Dus blijf ook de komende dagen bidden!
Want we verwachten een positieve verandering in Nederland.

Voel je je verbonden met dit thema en de maatschappelijke opgave waarvoor we samen staan of zie je de noodzaak om hiervoor te bidden? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst door je met onderstaande knop te registeren zodat we elkaar veilig en ongestoord kunnen treffen.

En we willen je graag uitnodigen christenvrienden te vragen mee te bidden of zich via de website aan te melden voor het netwerk.

We zien er naar uit je weer te ontmoeten.

Namens het kernteam van Prayer Impact


REGISTEREN

prognose zetelverdeling

Online bijeenkomst over de start van de formatie van een nieuw kabinet

Beste netwerkpartner van Prayer Impact

Onze eerstvolgende online meeting van Prayer Impact, is op donderdag 18 maart om 16.30 uur. De dag na de verkiezingen en de uitslag is onofficieel bekend.
Je kunt je aanmelden door je te registreren met onderstaande knop.

Je gaat je stem toch uitbrengen op 15- 17 maart? Want deze verkiezingen zijn erg belangrijk. We merken dat er in de hemelse gewesten veel gebeurt en juist nu is gebed heel strategisch. Dus blijf ook de komende dagen bidden!
Want we verwachten een positieve verandering in Nederland.

Op 18 maart 16.30 uur hebben we ervaren dat het een strategisch moment is om te bidden.  We nemen tijd om te zoeken naar God’s wil. Welke partijen gaan met elkaar regeren? En welke worden buiten spel geplaatst? We hebben eerder gebeden dat onder meer rechtvaardigheid, barmhartigheid, zorg voor de schepping, wijsheid en eerlijkheid boven komen drijven en met elkaar een verbond aangaan. En politieke partijen die oneerlijk zijn, liegen, manipuleren, vernietigen en intimideren de mond worden gesnoerd. Kortom op 18 maart een strategisch gebed dat de juiste partijen, die Gods wil doen aan zet zijn.  Om 16.15 uur gaan de lijnen al open om met deelnemers kennis te maken en even bij te kletsen. 

Tom heeft zal de inleiding verzorgen. Hij is een zelfstandig adviseur, die met veel bestuurders van het rijk, provincie en gemeente samen werkt. Hij noemt zich een Daniël en Jozef in het publieke domein. Zijn missie is om in het domein van de overheid de wijsheid van God profetisch te laten klinken. 

Nadat we met Tom het onderwerp hebben verkend en met een poll de prioriteiten bepalen welke thema’s centraal moeten staan in het gebed nemen we een half uur om in breakout-rooms te bidden.

Voel je je verbonden met dit thema en de maatschappelijke opgave waarvoor we samen staan of zie je de noodzaak om hiervoor te bidden? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst door je met onderstaande knop te registeren zodat we elkaar veilig en ongestoord kunnen treffen.

En we willen je graag uitnodigen christenvrienden te vragen mee te bidden of zich via de website aan te melden voor het netwerk.

We zien er naar uit je weer te ontmoeten.

Namens het kernteam van Prayer Impact


REGISTEREN

2021-03-04 12.26.42

Laatste bijeenkomst om te bidden voor de verkiezingen Tweede Kamer

Beste netwerkpartner van Prayer Impact

Onze eerstvolgende online meeting van Prayer Impact, is op donderdag11 maart om 16.30 uur.
Je kunt je aanmelden door je te registreren met onderstaande knop.

Het politieke landschap is volop in beweging. De partijprogramma’s zijn klaar en vastgesteld door de partijcongressen. En aan alle kanten hoor je de prachtige beloften van de partijen. Heb je al een kieswijzer ingevuld? De verkiezing van de Tweede Kamer staat gepland op 15- 17 maart. We willen de komende tijd met jullie tijd nemen om te bidden voor een positieve verandering in Nederland.

Op 11 maart 16.30 uur nemen we tijd om te zoeken naar God’s wil hierin. Om 16.15 uur gaan de lijnen al open om met deelnemers kennis te maken en even bij te kletsen.

Werner zal de inleiding verzorgen. Hoe bidden we voor de verkiezingen? Spreken we alleen zegen uit, of durven we ook ‘uit te stappen’ en de autoriteit te gebruiken die ons gegeven is? Hoe kunnen we aansluiten bij de gebeden van de Heilige Geest? “Met één hand aan Gods troon, en de andere hand gericht op de landsbestuurders”!

Hoewel Werner zegt zelf nog volop aan het leren en het ontdekken te zijn, meent hij te zien dat ons land zich inlaat met manipulatie, intimidatie en heerschappij. Het wordt tijd dat we de hemelse legermachten uitnodigen om strijd te voeren voor Nederland. Concreet wil hij bidden dat de geest van manipulatie en intimidatie geen (verdere) vat op ons krijgt, en dat we wakker en alert blijven. Christenen mogen daarbij voorop gaan!

Werner, echtgenoot en vader van 4 kinderen, is zelfstandig organisatie-adviseur en is verbonden aan de gemeente Shamar.

Nadat we met Werner het onderwerp hebben verkend en met een poll de prioriteiten bepalen welke thema’s centraal moeten staan in het gebed nemen we een half uur om in breakout-rooms te bidden.

Voel je je verbonden met dit thema en de maatschappelijke opgave waarvoor we samen staan of zie je de noodzaak om hiervoor te bidden? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst door je met onderstaande knop te registeren zodat we elkaar veilig en ongestoord kunnen treffen.

En we willen je graag uitnodigen christenvrienden te vragen mee te bidden of zich via de website aan te melden voor het netwerk.

We zien er naar uit je weer te ontmoeten.

Namens het kernteam van Prayer Impact


REGISTEREN

Afbeelding1

Online bijeenkomst over het politieke landschap en de verkiezingen Tweede Kamer

Beste netwerkpartner van Prayer Impact

Onze eerstvolgende online meeting van Prayer Impact, is op donderdag 4 maart om 16.30 uur.
Je kunt je aanmelden door je te registreren met onderstaande knop.

Het politieke landschap is volop in beweging. De partijprogramma’s zijn klaar en vastgesteld door de partijcongressen. En aan alle kanten hoor je de prachtige beloften van de partijen. Heb je al een kieswijzer ingevuld? De verkiezing van de Tweede Kamer staat gepland op 15- 17 maart. We willen de komende tijd met jullie tijd nemen om te bidden voor een positieve verandering in Nederland.

Op 4 maart 16.30 uur nemen we tijd om te zoeken naar God’s wil hierin. Om 16.15 uur gaan de lijnen al open om met deelnemers kennis te maken en even bij te kletsen.

Op 4 maart gaat Wieger Zwikstra met ons dieper het Woord induiken, op zoek naar wat God zegt in relatie tot de regering van ons land. We verlangen naar het koningschap van Jezus; niet alleen voor de toekomst maar ook hier en nu in Nederland. Hij is de Wijsheid die onze leiders nodig hebben! Vanuit onze geestelijke positie in de Hemelse gewesten zullen we Zijn heerschappij en wijsheid uitbidden over ons land, de verkiezingen en politiek leiders.

Nadat we met Wieger het onderwerp hebben verkend en met een poll de prioriteiten bepalen welke thema’s centraal moeten staan in het gebed nemen we een half uur om in breakout-rooms te bidden.

Voel je je verbonden met dit thema en de maatschappelijke opgave waarvoor we samen staan of zie je de noodzaak om hiervoor te bidden? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst door je met onderstaande knop te registeren zodat we elkaar veilig en ongestoord kunnen treffen.

En we willen je graag uitnodigen christenvrienden te vragen mee te bidden of zich via de website aan te melden voor het netwerk.

We zien er naar uit je weer te ontmoeten.

Namens het kernteam van Prayer Impact


AANMELDEN

Tweede Kamer overzicht

Online bijeenkomst over het politieke landschap en de verkiezingen Tweede Kamer

Graag nodigen we je uit op onze eerstvolgende online meeting van Prayer Impact, 16 februari om 16.30 uur.

Het politieke landschap is volop in beweging. De partijprogramma’s zijn bijna klaar en vastgesteld door de partijcongressen. De verkiezing van de Tweede Kamer staat gepland op 15- 17 maart. We willen de komende tijd met jullie tijd nemen om te bidden voor een positieve verandering in Nederland.

Op 16 februari 16.30 uur nemen we tijd om te zoeken naar God’s wil hierin. Om 16.15 uur gaan de lijnen al open om met deelnemers kennis te maken en even bij te kletsen.

Johan den Hartogh van het JHOP in Den Haag zal tijdens de bijeenkomst van Prayer Impact een inleiding verzorgen over bidden tussen de zeven bergen van invloed.

Bidden voor de 7 bergen van invloed
Een ander koninkrijk 
Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, zegt Jezus. Jezus leert ons bidden: ‘op aarde zoals in de hemel’. Het koninkrijk zoals het nu is in de hemel, moet ook op de aarde komen. 
Gods strategie is om een hart te veranderen naar Zijn beeld. Gewoon een voor een. 
De hoofdopdracht blijft: ‘Maak alle volken tot mijn discipel’. 
Heel veel van deze potentiële discpelen lopen dagelijks op een werkvloer rond. Het zien van jouw werkvloer als een oogstveld is een eerste belangrijke stap. Dat je trouw gaat bidden voor je collega’s is essentieel hierin. Dat we het krachtige wapen van gebed gaan herontdekken. Juist in de plek waar we dagelijks vele uren zijn!
Het koninkrijk van God heeft een plan en een passie van alle 7 sferen van invloed (of bergen). God heeft een strategie. En Hij wil graag Zijn strategie, net als een voetbalcoach, met ons delen. Bij de ontstane theologie, of gedachte goed rondom de zeven mountains, zit soms per ongelijk wat grootspraak. Voelt niet altijd nederig: ‘We gaan onze berg domineren. We pakken de berg terug etc. 
Een geheim wat ik wil delen vandaag heeft alles te maken met nederigheid. Voorbede doen vraagt nederigheid. Het is in de binnenkamer. Niemand ziet het. Het lijkt onzichtbaar. Maar de vader is daar in het verborgene, in het niet-zichtbare. En dat vraagt nederigheid. Geloof je dat dingen starten in het onzichtbare en dat het daarna pas zichtbaar wordt. 
Stel je even die 7 bergen voor. Jij zit waarschijnlijk op een van bergen. Als je goed kijkt zie je dat deze bergen heel mooi verbonden zijn door natuur. Door landschap. Een natuurlijke connectie tussen de verschillende bergen. Voorbede is brug tussen elke berg. Voorbede doen is en belangrijke rol in het koninkrijk. Het verbind God met de bergen en het verbind de bergen onderling. 
Voorbede is in het Engels intercession. To intercede. Komt van het Latijnse woord inter wat betekent ‘tussen’. En cede betekent ‘gaan’. 
Samengevat is dat: er tussen gaan. Tussen beide komen.
Net als bij de bergen. Ik geloof dat God op zoek is naar mensen die tussen de bergen willen staan om op de bres te staan voor zijn of haar berg. Ga er tussen staan. Om te bemiddelen. Om met God te spreken en te profeteren of jouw berg. Jouw plek. Jouw werk. Ben jij beschikbaar om tussen God en jouw collega’s te gaan in staan? Als God in jouw berg op zoek is naar iemand die op de bres wil staan, vind hij jou dan? Zullen we ons vandaag weer bewust aanbieden als een mediator? Een bemiddelaar? Een voorbidder? Zullen we tegen God zeggen: ‘Als U iemand zoekt, kies mij’. 
Vandaag zijn we volop voorbidders voor de berg van de overheid. De overheid bepaald hoe het land erbij ligt door de juiste en gezonde wetten en cultuur neer te zetten. Wat mij betreft een van de belangrijkste bergen. 
En gebed is niet zomaar wat met onze lippen bewegen. Of alleen maar een vraag aan God stellen. 
God heeft ons een krachtig wapen gegeven. Wat het verschil kan maken tussen leven en dood. Of je het gelooft of niet. Voorbede kan de wereld veranderen. Gods strategie is:
Hij plaats de juiste persoon, op de juiste plaats en op de juiste tijd. Om beschikbaar te zijn om voorbede te doen. Zodat Zijn koninkrijk komt en Zijn wil gedaan wordt. 
We hebben krachtig en doelgericht gebed nodig. 
We zeggen vaak bid en werk. We bedoelen dan meestal dat we werken en dat we vooraf een zegen vragen en na het werken God danken. Het wordt tijd dat bidden en werken hand in hand komen. Dat het in balans komt. Het is uit balans geraakt. En dat zie je ook aan de invloed die we als christenen hebben. Gebed zorgt ervoor dat God verweven is met de zaak. Hij is betrokken. Hij mag Zijn invloed uitoefenen. Zonder gebed is het gewoon werken. 

Hij organiseert ook wekelijks het gebed vanuit de publieke tribune in de Tweede Kamer en zal met ons zijn geestelijke inzichten delen. https://jhop.eu/bidden-in-de-tweede-kamer/

Nadat we met Johan het onderwerp hebben verkend en met een poll de prioriteiten bepalen welke thema’s centraal moeten staan in het gebed nemen we een half uur om in breakout-rooms te bidden.

Voel je je verbonden met dit thema en de maatschappelijke opgave waarvoor we samen staan of zie je de noodzaak om hiervoor te bidden? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst door je met onderstaande knop te registeren zodat we elkaar veilig en ongestoord kunnen treffen.

En we willen je graag uitnodigen christenvrienden te vragen mee te bidden of zich via de website aan te melden voor het netwerk.

We zien er naar uit je weer te ontmoeten.

Namens het kernteam van Prayer Impact

Arlette van Poppelen


AANMELDEN

Tweede Kamer overzicht

Online bijeenkomst over het politieke landschap en de verkiezingen Tweede Kamer

Het politieke landschap is volop in beweging. De partijprogramma’s zijn bijna klaar en vastgesteld door de partijcongressen. De verkiezing van de Tweede Kamer staat gepland op 17 maart. We willen de komende tijd met jullie tijd nemen om te bidden voor een verandering in Nederland.
Op 4 februari 16.30 uur nemen we tijd om te zoeken naar God’s wil hierin. Om 16.15 uur gaan de lijnen al open om met deelnemers kennis te maken.
Nadat we het onderwerp hebben verkend aan de hand van enkele thema’s nemen we een half uur om in breakout-rooms te bidden.

Voel je je verbonden met dit thema en de maatschappelijke opgave waarvoor we samen staan of zie je de noodzaak om hiervoor te bidden? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst door je te registeren met onderstaande link, zodat we elkaar veilig en ongestoord kunnen treffen.

We zien er naar uit je weer te ontmoeten.


AANMELDEN

vrouw regenraam

Online bijeenkomst Volwaardig burgerschap voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Liesbeth van Gent heeft gedurende haar loopbaan haar bewogenheid voor de samenleving en haar christen zijn kunnen combineren met haar werk. Eerst bij het gevangeniswezen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en nu bij de brancheorganisatie ‘de Nederlandse ggz.
Zij is hier netwerkcoördinator Volwaardig burgerschap. Zij ontwikkelt het waardenetwerk Volwaardig burgerschap, dat in februari 2021 ‘live’ gaat. Vanuit de studio voeren ze dan het gesprek met achtereenvolgens ervaringsdeskundigen, naasten en professionals over de vragen ‘Wat is volwaardig burgerschap voor mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid en wat verdient hierin aandacht?’. Meer informatie vind je op https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2020/wat-is-volwaardig-burgerschap-en-wat-verdient-aandacht.
Een goed moment dus om op 19 januari 16.30 uur hiervoor samen te bidden en ons zelf af te vragen wat we als christenen hierin willen betekenen. Om 16.15 uur gaan de lijnen al open om met deelnemers kennis te maken.
Liesbeth neemt ons mee in het onderwerp. Daarbij is ook gelegenheid om vragen te stellen. Daarna nemen we een half uur om in breakout-rooms te bidden.

Voel je je verbonden aan dit thema en de maatschappelijke opgave waarvoor we samen staan of zie je de noodzaak om hiervoor te bidden? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst door je te registeren met onderstaande link, zodat we elkaar veilig en ongestoord kunnen treffen.

We zien er naar uit je weer te ontmoeten.


AANMELDEN

Belasting

Online gebedsbijeenkomst Belastingplan Pieter Grinwis

Pieter Grinwis van de ChristenUnie is met een team aan de slag gegaan om te komen tot een ander belastingplan.
De afgelopen decennia is het belastingstelsel steeds meer gaan overhellen naar de individualistische kant. Het is tijd om terug te duwen, en fors ook. Het is hoog tijd voor een christelijk-sociale hervorming, waarin ruimte is voor het goede (samen)leven, waarbij we de lasten rechtvaardig delen, we allemaal rechtvaardig bijdragen en we rechtvaardig (bij)sturen. De toeslagen schaffen we af en vervangen we door een uitkeerbare op het huishouden gebaseerde belastingkorting, de basiskorting. We verhogen het minimumloon en verlagen de belasting op inkomen uit arbeid met vele miljarden. We schaffen aftrekposten als de hypotheekrenteaftrek geleidelijk af en vragen daarmee van rijkere Nederlanders een hogere bijdrage. Vervuilende en ongezonde productie en consumptie worden duurder, schoon en gezond goedkoper.

Na een toelichting op dit plan door Pieter Grinwis (CU) en Pieter van Dalen (Ministerie van Financiën) gaan we bidden dat er een doorbraak komt in het belastingstelsel, naar meer rechtvaardigheid, eenvoud en saamhorigheid.

jongeren

Online bidden voor Jongeren in een onrustige samenleving

We nodigen je van harte uit voor de volgende online meeting van Prayer Impact aanstaande dinsdag 10 november 16.30 uur.
Om 16.15 uur kun je al binnen lopen voor een gezellige ontmoeting.

Graag bidden we dit keer voor de jongeren van ons land. In het bijzonder hun (geestelijke) veiligheid.

Voor de zomer hebben we voor hen gebeden, na een inleiding van Tonnes Blonk, Adviseur Sociale Veiligheid van een ROC.

Hij nam ons toen mee in de wereld van ‘de jongere van vandaag’. Een wereld waarin – zeker als je in minder goede wijk woont – zomaar wapens, jeugdbendes en drill-raps op je af kunnen komen. Of denk aan eenzaamheid, onderwijsachterstanden en huiselijk geweld.

Tonnes zal dit keer ook in gaan op de spanningen op scholen in verband met het vertonen van cartoons. Zie wat er nu gebeurt met de docent van het Emmauscollege in R’dam.

Verder zal hij dit keer ook iets vertellen over radicalisering en complotdenken.

Bidden jullie met ons mee aanstaande dinsdag? Juist in deze tijd, waarin veel onrust, onzekerheid en gebrek aan hoop is.

We zullen zeker ook bidden voor de (social) media, die super belangrijk is in het leven van jongeren. Het is komende week ook ‘week van de mediawijsheid’, dus dat past mooi bij elkaar. Zie: https://www.weekvandemediawijsheid.nl/

We zien jullie graag aanstaande dinsdag. Op de bres voor de nieuwe generatie!

hemelse-rechtbanken

Training Impactvol Bidden

We gaan met iets nieuws starten. Het geven van korte trainingen in impactvol bidden. We hopen dat jij er net zo enthousiast van wordt als wij.

Dit doen we voor het eerst op 5 november vanaf 17.00  uur.

We hebben Marie Thèrése Van bereid gevonden om ons te introduceren in het bidden voor naties en steden.

Niet alleen wij persoonlijk hebben een bestemming van God op ons leven, ook naties (organisaties, steden enz.) hebben dat. Deze bestemmingen kunnen echter geblokkeerd raken door zonde.

De hemelse rechtbank is de plek om met de aanklachten die de vijand tegen onze natie inbrengt af te rekenen en de bestemming van Nederland vrij te zetten.

Marie-Thérèse Van zal een korte inleiding over het bidden in de hemelse rechtbank geven. Zowel het Bijbelse fundament komt daarbij aan bod als ook hoe je dat praktisch doet.

Zij geeft een meer uitgebreide training voor “Living in Your Destiny”.

maatschappelijk-onbehagen

Omgaan met maatschappelijke onrust

Hoe om te gaan met maatschappelijke onrust in de samenleving?! Dit keer gaan we het hebben over de verdere maatschappelijke tweedeling en onrust die we zien, rond thema’s als de aanpak van corona, het klimaat, migratie, stad-platteland e.d. Wat zegt Gods Woord hierover, en hoe kunnen we hier als Christenen mee omgaan? De Bijbel zegt immers dat wij ‘geheel anders’ zijn!

Logo-Leefbare-steden-kop

Online gebedsmeeting Leefbare steden, veerkrachtige wijken

Tom Keek is behalve lid van het kernteam van Prayer Impact, ook directeur van de Stichting Colours of Impact en zelfstandig adviseur voor de overheid.
Tom heeft de opdracht gekregen om vanuit zijn ervaring bij de overheid en de praktijkervaring van de Stichting Colours of Impact de minister van BZK, het bestuur van Rotterdam en Den Haag te adviseren hoe steden en wijken meer leefbaar kunnen worden door een andere wijkaanpak. Dit advies is nu bijna klaar, maar hij wil Gods wijsheid ten volle benutten door het profetisch gebed te vragen over de hoofdlijnen. Deze hoofdlijnen zal hij eerst met je delen.

Daarna gaan we in groepjes uiteen (digitale break out rooms) en krachtig bidden en scheppend spreken over de onderwerpen die Tom naar voren brengt. Zodat we veranderingen in Nederland creëren. Immers het gebed van de rechtvaardige brengt veel tot stand (creëert). (Jacobus 5:16)

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat die goed functioneert.