Agenda

Wees van harte welkom om mee te doen met onze activiteiten, zoals netwerkbijeenkomsten rondom thema´s, netwerkborrels, spreekbeurten, trainingen en workshops.
Afbeelding1

Online bijeenkomst over het politieke landschap en de verkiezingen Tweede Kamer

Beste netwerkpartner van Prayer Impact

Onze eerstvolgende online meeting van Prayer Impact, is op donderdag 4 maart om 16.30 uur.
Je kunt je aanmelden door je te registreren met onderstaande knop.

Het politieke landschap is volop in beweging. De partijprogramma’s zijn klaar en vastgesteld door de partijcongressen. En aan alle kanten hoor je de prachtige beloften van de partijen. Heb je al een kieswijzer ingevuld? De verkiezing van de Tweede Kamer staat gepland op 15- 17 maart. We willen de komende tijd met jullie tijd nemen om te bidden voor een positieve verandering in Nederland.

Op 4 maart 16.30 uur nemen we tijd om te zoeken naar God’s wil hierin. Om 16.15 uur gaan de lijnen al open om met deelnemers kennis te maken en even bij te kletsen.

Op 4 maart gaat Wieger Zwikstra met ons dieper het Woord induiken, op zoek naar wat God zegt in relatie tot de regering van ons land. We verlangen naar het koningschap van Jezus; niet alleen voor de toekomst maar ook hier en nu in Nederland. Hij is de Wijsheid die onze leiders nodig hebben! Vanuit onze geestelijke positie in de Hemelse gewesten zullen we Zijn heerschappij en wijsheid uitbidden over ons land, de verkiezingen en politiek leiders.

Nadat we met Wieger het onderwerp hebben verkend en met een poll de prioriteiten bepalen welke thema’s centraal moeten staan in het gebed nemen we een half uur om in breakout-rooms te bidden.

Voel je je verbonden met dit thema en de maatschappelijke opgave waarvoor we samen staan of zie je de noodzaak om hiervoor te bidden? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst door je met onderstaande knop te registeren zodat we elkaar veilig en ongestoord kunnen treffen.

En we willen je graag uitnodigen christenvrienden te vragen mee te bidden of zich via de website aan te melden voor het netwerk.

We zien er naar uit je weer te ontmoeten.

Namens het kernteam van Prayer Impact


AANMELDEN

Tweede Kamer overzicht

Online bijeenkomst over het politieke landschap en de verkiezingen Tweede Kamer

Graag nodigen we je uit op onze eerstvolgende online meeting van Prayer Impact, 16 februari om 16.30 uur.

Het politieke landschap is volop in beweging. De partijprogramma’s zijn bijna klaar en vastgesteld door de partijcongressen. De verkiezing van de Tweede Kamer staat gepland op 15- 17 maart. We willen de komende tijd met jullie tijd nemen om te bidden voor een positieve verandering in Nederland.

Op 16 februari 16.30 uur nemen we tijd om te zoeken naar God’s wil hierin. Om 16.15 uur gaan de lijnen al open om met deelnemers kennis te maken en even bij te kletsen.

Johan den Hartogh van het JHOP in Den Haag zal tijdens de bijeenkomst van Prayer Impact een inleiding verzorgen over bidden tussen de zeven bergen van invloed.

Bidden voor de 7 bergen van invloed
Een ander koninkrijk 
Mijn koninkrijk is niet van deze wereld, zegt Jezus. Jezus leert ons bidden: ‘op aarde zoals in de hemel’. Het koninkrijk zoals het nu is in de hemel, moet ook op de aarde komen. 
Gods strategie is om een hart te veranderen naar Zijn beeld. Gewoon een voor een. 
De hoofdopdracht blijft: ‘Maak alle volken tot mijn discipel’. 
Heel veel van deze potentiële discpelen lopen dagelijks op een werkvloer rond. Het zien van jouw werkvloer als een oogstveld is een eerste belangrijke stap. Dat je trouw gaat bidden voor je collega’s is essentieel hierin. Dat we het krachtige wapen van gebed gaan herontdekken. Juist in de plek waar we dagelijks vele uren zijn!
Het koninkrijk van God heeft een plan en een passie van alle 7 sferen van invloed (of bergen). God heeft een strategie. En Hij wil graag Zijn strategie, net als een voetbalcoach, met ons delen. Bij de ontstane theologie, of gedachte goed rondom de zeven mountains, zit soms per ongelijk wat grootspraak. Voelt niet altijd nederig: ‘We gaan onze berg domineren. We pakken de berg terug etc. 
Een geheim wat ik wil delen vandaag heeft alles te maken met nederigheid. Voorbede doen vraagt nederigheid. Het is in de binnenkamer. Niemand ziet het. Het lijkt onzichtbaar. Maar de vader is daar in het verborgene, in het niet-zichtbare. En dat vraagt nederigheid. Geloof je dat dingen starten in het onzichtbare en dat het daarna pas zichtbaar wordt. 
Stel je even die 7 bergen voor. Jij zit waarschijnlijk op een van bergen. Als je goed kijkt zie je dat deze bergen heel mooi verbonden zijn door natuur. Door landschap. Een natuurlijke connectie tussen de verschillende bergen. Voorbede is brug tussen elke berg. Voorbede doen is en belangrijke rol in het koninkrijk. Het verbind God met de bergen en het verbind de bergen onderling. 
Voorbede is in het Engels intercession. To intercede. Komt van het Latijnse woord inter wat betekent ‘tussen’. En cede betekent ‘gaan’. 
Samengevat is dat: er tussen gaan. Tussen beide komen.
Net als bij de bergen. Ik geloof dat God op zoek is naar mensen die tussen de bergen willen staan om op de bres te staan voor zijn of haar berg. Ga er tussen staan. Om te bemiddelen. Om met God te spreken en te profeteren of jouw berg. Jouw plek. Jouw werk. Ben jij beschikbaar om tussen God en jouw collega’s te gaan in staan? Als God in jouw berg op zoek is naar iemand die op de bres wil staan, vind hij jou dan? Zullen we ons vandaag weer bewust aanbieden als een mediator? Een bemiddelaar? Een voorbidder? Zullen we tegen God zeggen: ‘Als U iemand zoekt, kies mij’. 
Vandaag zijn we volop voorbidders voor de berg van de overheid. De overheid bepaald hoe het land erbij ligt door de juiste en gezonde wetten en cultuur neer te zetten. Wat mij betreft een van de belangrijkste bergen. 
En gebed is niet zomaar wat met onze lippen bewegen. Of alleen maar een vraag aan God stellen. 
God heeft ons een krachtig wapen gegeven. Wat het verschil kan maken tussen leven en dood. Of je het gelooft of niet. Voorbede kan de wereld veranderen. Gods strategie is:
Hij plaats de juiste persoon, op de juiste plaats en op de juiste tijd. Om beschikbaar te zijn om voorbede te doen. Zodat Zijn koninkrijk komt en Zijn wil gedaan wordt. 
We hebben krachtig en doelgericht gebed nodig. 
We zeggen vaak bid en werk. We bedoelen dan meestal dat we werken en dat we vooraf een zegen vragen en na het werken God danken. Het wordt tijd dat bidden en werken hand in hand komen. Dat het in balans komt. Het is uit balans geraakt. En dat zie je ook aan de invloed die we als christenen hebben. Gebed zorgt ervoor dat God verweven is met de zaak. Hij is betrokken. Hij mag Zijn invloed uitoefenen. Zonder gebed is het gewoon werken. 

Hij organiseert ook wekelijks het gebed vanuit de publieke tribune in de Tweede Kamer en zal met ons zijn geestelijke inzichten delen. https://jhop.eu/bidden-in-de-tweede-kamer/

Nadat we met Johan het onderwerp hebben verkend en met een poll de prioriteiten bepalen welke thema’s centraal moeten staan in het gebed nemen we een half uur om in breakout-rooms te bidden.

Voel je je verbonden met dit thema en de maatschappelijke opgave waarvoor we samen staan of zie je de noodzaak om hiervoor te bidden? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst door je met onderstaande knop te registeren zodat we elkaar veilig en ongestoord kunnen treffen.

En we willen je graag uitnodigen christenvrienden te vragen mee te bidden of zich via de website aan te melden voor het netwerk.

We zien er naar uit je weer te ontmoeten.

Namens het kernteam van Prayer Impact

Arlette van Poppelen


AANMELDEN

Kabinet 2018

Online bijeenkomst over het politieke landschap en de verkiezingen Tweede Kamer

Het politieke landschap is volop in beweging. De partijprogramma’s zijn bijna klaar en vastgesteld door de partijcongressen. De verkiezing van de Tweede Kamer staat gepland op 17 maart. We willen de komende tijd met jullie tijd nemen om te bidden voor een verandering in Nederland.         
Op 4 februari 16.30 uur nemen we tijd om te zoeken naar God’s wil hierin. Om 16.15 uur gaan de lijnen al open om met deelnemers kennis te maken.
Nadat we het onderwerp hebben verkend aan de hand van enkele thema’s nemen we een half uur om in breakout-rooms te bidden.

Voel je je verbonden met dit thema en de maatschappelijke opgave waarvoor we samen staan of zie je de noodzaak om hiervoor te bidden? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst door je te registeren met onderstaande link, zodat we elkaar veilig en ongestoord kunnen treffen.

We zien er naar uit je weer te ontmoeten.


AANMELDEN

vrouw regenraam

Online bijeenkomst Volwaardig burgerschap voor mensen met een psychische kwetsbaarheid

Liesbeth van Gent heeft gedurende haar loopbaan haar bewogenheid voor de samenleving en haar christen zijn kunnen combineren met haar werk. Eerst bij het gevangeniswezen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en nu bij de brancheorganisatie ‘de Nederlandse ggz.
Zij is hier netwerkcoördinator Volwaardig burgerschap. Zij ontwikkelt het waardenetwerk Volwaardig burgerschap, dat in februari 2021 ‘live’ gaat. Vanuit de studio voeren ze dan het gesprek met achtereenvolgens ervaringsdeskundigen, naasten en professionals over de vragen ‘Wat is volwaardig burgerschap voor mensen met een ernstige psychische kwetsbaarheid en wat verdient hierin aandacht?’. Meer informatie vind je op https://www.denederlandseggz.nl/nieuws/2020/wat-is-volwaardig-burgerschap-en-wat-verdient-aandacht.
Een goed moment dus om op 19 januari 16.30 uur hiervoor samen te bidden en ons zelf af te vragen wat we als christenen hierin willen betekenen. Om 16.15 uur gaan de lijnen al open om met deelnemers kennis te maken.
Liesbeth neemt ons mee in het onderwerp. Daarbij is ook gelegenheid om vragen te stellen. Daarna nemen we een half uur om in breakout-rooms te bidden.

Voel je je verbonden aan dit thema en de maatschappelijke opgave waarvoor we samen staan of zie je de noodzaak om hiervoor te bidden? Meld je dan aan voor de online bijeenkomst door je te registeren met onderstaande link, zodat we elkaar veilig en ongestoord kunnen treffen.

We zien er naar uit je weer te ontmoeten.


AANMELDEN

Belasting

Online gebedsbijeenkomst Belastingplan Pieter Grinwis

Pieter Grinwis van de ChristenUnie is met een team aan de slag gegaan om te komen tot een ander belastingplan.
De afgelopen decennia is het belastingstelsel steeds meer gaan overhellen naar de individualistische kant. Het is tijd om terug te duwen, en fors ook. Het is hoog tijd voor een christelijk-sociale hervorming, waarin ruimte is voor het goede (samen)leven, waarbij we de lasten rechtvaardig delen, we allemaal rechtvaardig bijdragen en we rechtvaardig (bij)sturen. De toeslagen schaffen we af en vervangen we door een uitkeerbare op het huishouden gebaseerde belastingkorting, de basiskorting. We verhogen het minimumloon en verlagen de belasting op inkomen uit arbeid met vele miljarden. We schaffen aftrekposten als de hypotheekrenteaftrek geleidelijk af en vragen daarmee van rijkere Nederlanders een hogere bijdrage. Vervuilende en ongezonde productie en consumptie worden duurder, schoon en gezond goedkoper.

Na een toelichting op dit plan door Pieter Grinwis (CU) en Pieter van Dalen (Ministerie van Financiën) gaan we bidden dat er een doorbraak komt in het belastingstelsel, naar meer rechtvaardigheid, eenvoud en saamhorigheid.

jongeren

Online bidden voor Jongeren in een onrustige samenleving

We nodigen je van harte uit voor de volgende online meeting van Prayer Impact aanstaande dinsdag 10 november 16.30 uur.
Om 16.15 uur kun je al binnen lopen voor een gezellige ontmoeting.

Graag bidden we dit keer voor de jongeren van ons land. In het bijzonder hun (geestelijke) veiligheid.

Voor de zomer hebben we voor hen gebeden, na een inleiding van Tonnes Blonk, Adviseur Sociale Veiligheid van een ROC.

Hij nam ons toen mee in de wereld van ‘de jongere van vandaag’. Een wereld waarin – zeker als je in minder goede wijk woont – zomaar wapens, jeugdbendes en drill-raps op je af kunnen komen. Of denk aan eenzaamheid, onderwijsachterstanden en huiselijk geweld.

Tonnes zal dit keer ook in gaan op de spanningen op scholen in verband met het vertonen van cartoons. Zie wat er nu gebeurt met de docent van het Emmauscollege in R’dam.

Verder zal hij dit keer ook iets vertellen over radicalisering en complotdenken.

Bidden jullie met ons mee aanstaande dinsdag? Juist in deze tijd, waarin veel onrust, onzekerheid en gebrek aan hoop is.

We zullen zeker ook bidden voor de (social) media, die super belangrijk is in het leven van jongeren. Het is komende week ook ‘week van de mediawijsheid’, dus dat past mooi bij elkaar. Zie: https://www.weekvandemediawijsheid.nl/

We zien jullie graag aanstaande dinsdag. Op de bres voor de nieuwe generatie!

hemelse-rechtbanken

Training Impactvol Bidden

We gaan met iets nieuws starten. Het geven van korte trainingen in impactvol bidden. We hopen dat jij er net zo enthousiast van wordt als wij.

Dit doen we voor het eerst op 5 november vanaf 17.00  uur.

We hebben Marie Thèrése Van bereid gevonden om ons te introduceren in het bidden voor naties en steden.

Niet alleen wij persoonlijk hebben een bestemming van God op ons leven, ook naties (organisaties, steden enz.) hebben dat. Deze bestemmingen kunnen echter geblokkeerd raken door zonde.

De hemelse rechtbank is de plek om met de aanklachten die de vijand tegen onze natie inbrengt af te rekenen en de bestemming van Nederland vrij te zetten.

Marie-Thérèse Van zal een korte inleiding over het bidden in de hemelse rechtbank geven. Zowel het Bijbelse fundament komt daarbij aan bod als ook hoe je dat praktisch doet.

Zij geeft een meer uitgebreide training voor “Living in Your Destiny”.

maatschappelijk-onbehagen

Omgaan met maatschappelijke onrust

Hoe om te gaan met maatschappelijke onrust in de samenleving?! Dit keer gaan we het hebben over de verdere maatschappelijke tweedeling en onrust die we zien, rond thema’s als de aanpak van corona, het klimaat, migratie, stad-platteland e.d. Wat zegt Gods Woord hierover, en hoe kunnen we hier als Christenen mee omgaan? De Bijbel zegt immers dat wij ‘geheel anders’ zijn!

Logo-Leefbare-steden-kop

Online gebedsmeeting Leefbare steden, veerkrachtige wijken

Tom Keek is behalve lid van het kernteam van Prayer Impact, ook directeur van de Stichting Colours of Impact en zelfstandig adviseur voor de overheid.
Tom heeft de opdracht gekregen om vanuit zijn ervaring bij de overheid en de praktijkervaring van de Stichting Colours of Impact de minister van BZK, het bestuur van Rotterdam en Den Haag te adviseren hoe steden en wijken meer leefbaar kunnen worden door een andere wijkaanpak. Dit advies is nu bijna klaar, maar hij wil Gods wijsheid ten volle benutten door het profetisch gebed te vragen over de hoofdlijnen. Deze hoofdlijnen zal hij eerst met je delen.

Daarna gaan we in groepjes uiteen (digitale break out rooms) en krachtig bidden en scheppend spreken over de onderwerpen die Tom naar voren brengt. Zodat we veranderingen in Nederland creëren. Immers het gebed van de rechtvaardige brengt veel tot stand (creëert). (Jacobus 5:16)